CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Kolaitienė
Telefonas: +370 67010718
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711633
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Mokyklos g. 29B naujos statybos darbų su darbo projekto parengimu pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami bendruomeninių vaikų globos namų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Mokyklos g.
29B naujos statybos darbai, esamų statinių griovimo darbai, darbo projekto ir dokumentų, privalomų statybos užbaigimo procedūrai atlikti parengimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 297520.66  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Mokyklos g. 29B, Kauno r., Garliavos apyl. sen., Teleičių k.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas:
1. Bendruomeninių vaikų globos namų Kauno r., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Mokyklos g. 29B naujos statybos darbai;
2. Esamų statinių griovimo darbai;
Tiekėjo įsipareigojimai apibrėžti 1-2 punktuose toliau vadinami – Darbai;
3. Darbo projekto parengimo paslaugos;
4. elektroninio statybos žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai);
5. dokumentų, privalomų statybos užbaigimo procedūrai atlikti parengimas:
5.1. parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla;
5.2. žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas;
5.3. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
5.4. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
5.5. pastato garso klasifikavimo protokolas;
5.6. pastato energinio naudingumo sertifikatas;
5.7. pastato techninis-energetinis pasas;
5.8. deklaracijos apie statybos užbaigimą įkėlimas į IS „Infostatyba“.
Tiekėjo įsipareigojimai apibrėžti 3 - 5 punktuose toliau vadinami – su Darbais susijusios Paslaugos.
Tiekėjas turės atlikti Darbus su Darbais susijusiąs paslaugas, vadovaujantis parengtu UAB „TAU projektai“ techniniu projektu „Bendruomeninių vaikų globos namų (gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato) Kauno r., Garliavos apyl. sen., Teleičių k., Mokyklos g. 29B, statybos projektas“ Nr. G1.45-29B (toliau – „Techninė specifikacija/Techninis projektas“, pirkimo sąlygų 2 priedas) ir Veiklų sąrašu (Pirkimo sąlygų 1 priedo 4 lentelė).
Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). Reikalavimai statybinėms medžiagoms nurodyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priede „Aplinkosauginiai reikalavimai statybinėms medžiagoms“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 297520.66  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-06-0003).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai deklaruodami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis ir, kad kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, pagal pirkimo sąlygų 4 priedą. Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.
2. Už vėlavimą apmokėti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ar su Darbais susijusias Paslaugas - 0,03 delspinigiai nuo vėluojamos apmokėti sąskaitos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
3. Už Darbų ar jų dalies ar su Darbais susijusių Paslaugų vėlavimą ar vėluojant pašalinti Darbų trūkumus už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną - 0,03 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.
4. Sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais/subrangovais galimybė.
5. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
6. Tiekėjų grupė turi paskirti bendrą atstovą arba vadovaujantį narį, turi nurodyti grupės sudėtį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-16
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-02

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?