CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Drulytė
Telefonas: +370 61640829
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=739150
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Trumpųjų žinučių siuntimo paslaugų per savitarnos svetainę ir API sąsają pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64212100  -  Trumpųjų žinučių (SMS) paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos trumpųjų žinučių siuntimo paslaugos per savitarnos svetainę ir API sąsają, preliminarus žinučių kiekis 4 000 000 vnt.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

64212100  -  Trumpųjų žinučių (SMS) paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas numato įsigyti trumpųjų žinučių siuntimo paslaugas (toliau – SMS) per savitarnos svetainę ir API sąsają (toliau – Paslaugos).Preliminarus Paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 4 000 000 vnt. SMS. Paslaugos teikiamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Perkantysis subjektas sudarys pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui su galimybe Sutartį pratęsti 1 (vieną) kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi įrodyti, kad nėra pagrindų tiekėją pašalinti iš Konkurso procedūrų. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra jo pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindų, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (Sąlygų 5 priedas). EBVPD tiekėjas turi užpildyti jį įkėlęs į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę, adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.
Perkantysis subjektas laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Sąlygų 6 priedas).
Pirkimui taikomos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms (Sąlygų 7 priedas).
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau tiekėjas/ tiekėjų grupė, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, turės sumokėti 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) baudą, pirkimo sąlygų 77 punkte nurodytais atvejais.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovas sumoka Vykdytojui už faktiškai suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos faktūros gavimo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. PVM sąskaitas faktūras Vykdytojas privalo pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita) per 5 darbo dienas po ataskaitinio mėnesio pabaigos. Jei PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-12-01
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-12-01
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno m. apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?