CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kretingos rajono savivaldybės administracija
188715222
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Kretinga
97111
LT
Asmuo ryšiams: Sandra Gerbenė
Telefonas: +370 44570308
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kretinga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=705471
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbėnų ir Tūbausių tvenkinių hidrotechnikos statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninių darbo projektų parengimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbėnų ir Tūbausių tvenkinių hidrotechnikos statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninių darbo projektų parengimas. Pirkimas skaidomas į šias dalis: 1 dalis - Darbėnų tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas; 2 dalis - Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbėnų tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322400  -  Užtvankų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kretingos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbėnų tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti sutartį - - 2 (du) kartus po 2 (du) mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė "Investicijos į materialųjį turtą" veikla "Parama žemės ūkio vandentvarkai".
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322400  -  Užtvankų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kretingos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tūbausių tvenkinio hidrotechnikos statinio ir melioracijos sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti sutartį - 2 (du) kartus po 2 (du) mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė "Investicijos į materialųjį turtą" veikla "Parama žemės ūkio vandentvarkai".

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas/kiekvienas ūkio subjektų grupės narys/ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje (3 priedas) nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Su pasiūlymu teikiama EBVPD.
Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys atitikimą reikalavimams.
Pateikiama: Tiekėjo (juridinio asmens) įstatai arba Registrų centro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis (baudos ir delspinigiai).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-05-11
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-05-11
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, 305 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. 11 d., tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-26

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?