CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ "Atnaujinkime miestą"
300662245
Panerių g. 20
Vilnius
03209
LT
Asmuo ryšiams: Lina Graževičienė
Telefonas: +370 65231029
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://amiestas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=709485
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Daugiabučio namo Sėlių g. 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – gyvenamosios paskirties pastato, daugiabučio namo Sėlių g. 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 240836.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – gyvenamosios paskirties pastato, daugiabučio namo Sėlių g. 43, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 240836.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

RANGOVAS per 10 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (pagal pateiktas formas Priedas Nr. 4), kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % (penki procentai) nuo pradinės Pirkimo sutarties vertės (užtikrinimo vertė yra fiksuota visam užtikrinimo laikotarpiui – ji negali būti mažinama proporcingai įvykdytų Darbų sumai). Pateikiama (-as) UŽSAKOVO naudai išduota (-as) Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas arba tokios pat vertės mokėjimas į UŽSAKOVO sąskaitą. Užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti iki visiško RANGOVO įsipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Pirkimo sutartyje numatyto vėliausio RANGOVO sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-14
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-14
Vietos laikas:  13:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
05274
LT
Interneto adresas: http://www.vat.teismas.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-01

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijuose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?