CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
191351864
Studentų g. 45A
Vilnius
08107
LT
Asmuo ryšiams: Asta Gervinskaitė
Telefonas: +370 61840707
Faksas: +370 52639265
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvkt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=703692
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vaistinių preparatų registro ir Vaistinių preparatų informacinės sistemos modernizavimo techninės specifikacijos parengimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektą sudaro Vaistinių preparatų registro ir Vaistinių preparatų informacinės sistemos modernizavimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos. Reikalavimai paslaugoms nustatyti konkurso pirkimo dokumentuose.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 112796.20  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72220000  -  Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos turi būti įgyvendintos šiais etapais: 1.SPOR portale tvarkomų ISO standartų ir kitų klasifikatorių įdiegimo VVKT veikloje metodikos parengimas; 2.SPOR portale tvarkomų ISO standartų ir kitų klasifikatorių įdiegimo VVKT veikloje programinių priemonių poreikių specifikavimas; 3. Ūkio subjektų duomenų centralizavimo programinių priemonių poreikių specifikavimas; 4. VAPRIS ir VPREG modernizavimo techninės specifikacijos parengimas; 5. VAPRIS ir VPREG modernizavimo techninių aprašymų (specifikacijų) parengimas; 6. VAPRIS ir VPREG modernizavimo paslaugų pirkimo dokumentacijos parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų patirtis - METAI  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Specialistų patirtis projektuose - PROJEKTAI  /  Lyginamasis svoris:  30
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 112796.20  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Nustatyta galimybė pratęsti sutartį iki 2 (dviejų) mėnesių (tik esant pagrįstoms objektyvioms nuo Vykdytojo nepriklausomoms priežastims).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 09-004-P-001 "Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas".

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 478 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti:
1.1. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
1.2. Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3.Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.
2. Perkančioji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1) Užsakovas, praleidęs sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, Vykdytojui raštu pareikalavus, privalo mokėti Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 2) Vykdytojas, praleidęs Sutartyje nustatytus savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, už kiekvieną uždelstą dieną privalo mokėti Užsakovui po 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties vertės.
3) Nutraukus Sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydžio baudą.4) Vykdytojas per 5 d.d. po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 procentų Sutarties vertės be PVM. Jei Vykdytojas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-05-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-05-22
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-13

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?