CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
125447177
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
Vilnius
08247
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Kanišauskaitė
Telefonas: +370 69007255
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=683210
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Technologijų ir inovacijų sričių plėtra; palankios aplinkos verslui kūrimas; verslumo skatinimas; smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra; eksporto skatinimas ir verslo tarptautiškumo plėtra

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Forumo, kitų su forumu susijusių renginių pranešėjų, moderatorių ir vedėjų samdos paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Forumo (tarptautinis forumas gyvybės mokslų tema „Life Sciences Baltics“, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 20-21 d.), kitų su forumu susijusių renginių (vyks 2023 m. rugsėjo 19-21 d.) pranešėjų, moderatorių ir vedėjų samdos paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 59338.84  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Forumo, kitų su forumu susijusių renginių pranešėjų, moderatorių ir vedėjų atrankos bei samdos paslaugas apima:
1. Forumo, kitų su forumu susijusių renginių pranešėjų, moderatorių ir vedėjų samdymo (honorarai už pranešimų skaitymą arba moderavimą ir/arba pravedimą) paslaugos (maksimalūs kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje);
2. Administravimo ir koordinavimo paslaugos, susijusios su pranešėjų iš užsienio ir Lietuvos, moderatorių, vedėjo paieška, atranka, sutarčių sudarymo ir pan. išlaidomis (1 paslaugų paketas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 59338.84  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-10-20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neturėti privalomų tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kartu su pasiūlymų pateikti EBVPD. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėtoju.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

- Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo maksimalios Sutarties kainos be PVM arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM;
- Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Paslaugų teikėjo reikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną;
- Pirkėjas gali sumokėti Paslaugų teikėjui paprašius iki 50 % avansą nuo Sutarties 1 priede numatytų ir Paslaugų teikėjo faktiškai patirtų trečiųjų šalių išlaidų per 10 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos gavimo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-06
Vietos laikas:  10:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-06
Vietos laikas:  11:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-25

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?