CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Vasiliauskienė
Telefonas: +370 37424747
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711831
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Administracinės paskirties pastato (1B6p ir jo priestatų 1b6p, 2b1p, 4b1p) Laisvės al. 96 Kaune (šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo) sistemų atnaujinimo paprastojo remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Administracinės paskirties pastato (1B6p ir jo priestatų 1b6p, 2b1p, 4b1p) Laisvės al. 96 Kaunas, remonto darbų pagal techninį darbo projektą „Administracinės paskirties pastato (1B6p ir jo priestatų 1b6p, 2b1p, 4b1p) Laisvės al. 96 Kaune (šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimo) paprastojo remonto projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius atlikimas, darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (vykdymo dokumentacijos, statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugos, statybos užbaigimo dokumento (deklaracijos apie statybos užbaigimą) nustatyta tvarka surašymo, patvirtinimo ir įkėlimo į IS „Infostatyba“, ekspertizės rangovo paslaugos ir kitų inžinerinių paslaugų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas Statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45330000  -  Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai
45331100  -  Centrinio šildymo įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Administracinės paskirties pastato (1B6p ir jo priestatų 1b6p, 2b1p, 4b1p) Laisvės al. 96 Kaunas, remonto darbų pagal techninį darbo projektą „Administracinės paskirties pastato (1B6p ir jo priestatų 1b6p, 2b1p, 4b1p) Laisvės al. 96 Kaune (šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimo) paprastojo remonto projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius atlikimas, darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (vykdymo dokumentacijos, statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugos, statybos užbaigimo dokumento (deklaracijos apie statybos užbaigimą) nustatyta tvarka surašymo, patvirtinimo ir įkėlimo į IS „Infostatyba“, ekspertizės rangovo paslaugos ir kitų inžinerinių paslaugų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas Statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko / kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito garantuotojo, turinčio teisę verstis šia veikla, išduotu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu, delspinigiais ir baudomis. Visos sutarties atsiskaitymo bei vykdymo sąlygos nurodytos sutarties projekte (pirkimo sąlygų 5 priede).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-14
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-09-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-14
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44132
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-01

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?