CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
188659752
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
Vilnius
01107
LT
Asmuo ryšiams: Ramunė Rakauskienė
Telefonas: +370 52687820
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vmi.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=709777
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dokumentų parengimo išsiųsti ir jų pristatymo adresatams paslaugų viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64120000  -  Kurjerių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Dokumentų parengimo išsiųsti ir jų pristatymo adresatams paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 511570.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  vienos pirkimo dalies
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pranešimų apie nesumokėtas prievoles mokesčių mokėtojams, centralizuotas spausdinimas, automatizuotas vokavimas ir parengtų išsiųsti dokumentų pristatymas adresatams
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72512000  -  Dokumentų tvarkymo paslaugos
64120000  -  Kurjerių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pranešimų apie nesumokėtas (nesugretintas) prievoles mokesčių mokėtojams centralizuotas spausdinimas, automatizuotas vokavimas (planuojamas skaičius per 12 mėnesių – apie 100 000 vnt.);
Parengtų išsiųsti dokumentų pristatymas (pateikimo) adresatams, dokumentai siunčiami kas mėnesį (planuojamas skaičius per 12 mėnesių – apie 100 000 vnt. dokumentų). Per mėnesį siunčiamų dokumentų skaičius yra kintamas, priklausomai nuo pagrindinių mokesčių deklaravimo datos. Maksimalus per mėnesį siunčiamų pranešimų skaičius gali sudaryti apie 25 tūkst. vnt., minimalus apie 3000 vnt. Dokumentai siunčiami paprastu paštu, įteikimas nebūtinas;
Elektroninių ataskaitų pateikimas apie atspausdintus, suvokuotus, perduotus KURJERIUI dokumentus, pristatytus bei grįžusius laiškus, su UŽSAKOVU suderintu pateikimo būdu bei formatu;
Pristatytų (išsiųstų) dokumentų elektroninių vaizdų archyvo saugojimas Objektui Nr. 1 (per 12 mėnesių apie 100 000 vnt. dokumentų).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 144628.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų ir pranešimų mokesčių mokėtojams centralizuotas spausdinimas, automatizuotas vokavimas ir atspausdintų bei siųsti paruoštų dokumentų pristatymas adresatams
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

64120000  -  Kurjerių paslaugos
72512000  -  Dokumentų tvarkymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų ir pranešimų mokesčių mokėtojams centralizuotas spausdinimas ir automatizuotas įdėjimas į vokus (toliau ― vokavimas) (planuojamas skaičius per 12 mėnesių – apie 260 000 vnt.);
Atspausdintų ir siųsti paruoštų dokumentų pristatymas (pateikimas) adresatams (planuojamas skaičius per 12 mėnesių – apie 260 000 vnt. dokumentų). Per mėnesį siunčiamų dokumentų skaičius yra kintamas, priklausomai nuo pagrindinių mokesčių deklaravimo datos. Maksimalus per mėnesį siunčiamų pranešimų skaičius gali sudaryti apie 15 tūkst. vnt., minimalus apie 500 vnt., išskyrus žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų kiekį spalio mėnesį arba kitą mėnesį, nustatomą pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą (toliau – ŽMĮ). Dokumentai siunčiami paprastu paštu, įteikimas nebūtinas;
Elektroninių ataskaitų pateikimas apie atspausdintus, suvokuotus, perduotus kurjeriui dokumentus, pristatytus bei grįžusius laiškus, su UŽSAKOVU suderintu pateikimo būdu bei formatu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 366942.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  EBVPD
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už TIEKĖJO vėlavimą atlikti sutartinius įsipareigojimus numatomi delspinigiai – 0,06 procento nuo netinkamai vykdomos PASLAUGOS dalies kainos, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo SUTARTIES vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-22
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-22

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?