CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
LT-04215
LT
Asmuo ryšiams: Inga Kovaitienė
Telefonas: +370 69408582
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2022-HLD-78) Investicijų valdymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79420000  -  Su valdymu susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Investicijų valdymo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  25000000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79420000  -  Su valdymu susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  FR -  FRANCE
NUTS kodas:  FI -  SUOMI / FINLAND
NUTS kodas:  ES -  ESPAÑA
NUTS kodas:  EL -  ΕΛΛΑΔΑ
NUTS kodas:  CZ -  Česko
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Investuojama Europos ekonominėje erdvėje, Jungtinėse Karalystėse, Šveicarijoje, Izraelyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Investicijų valdymo paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų tiekėjo siūlomos pagrindinės komandos patirtis (A)  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų tiekėjo strategija ir Kliento poreikių atitikimas (B)  /  Lyginamasis svoris:  25
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildomo finansavimo aspektai (C)  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  25
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 118-333109
2022-670075

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT_2023-110

Pavadinimas: (2022-HLD-78) Investicijų valdymo paslaugos/ Investment management services

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-07-13
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

WF World Fund Management GmbH
RB225767B
Gerichtstraße 23 (Hof 4)
Berlynas
DE
NUTS kodas:  DE -  DEUTSCHLAND

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  25000000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujantis VPĮ 83 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos Perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis grupė“ .
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją: 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-07-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?