CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
163743744
Liepų g. 15
Klaipėda
LT-92138
LT
Asmuo ryšiams: Vitalija Bičkauskienė
Telefonas: +370 64960410
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kratc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711543
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Antžeminiai konteineriai maisto (biologinių) atliekų surinkimui
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44613800  -  Konteineriai atliekoms
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - antžeminiai konteineriai maisto (biologinių) atliekų surinkimui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Antžeminiai konteineriai maisto (biologinių) atliekų surinkimui Klaipėdoje
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44613800  -  Konteineriai atliekoms
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Reikalavimai, kurie keliami pirkimo objektui, nurodyti Konkurso sąlygų 2 priede "Techninė specifikacija".
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Pratęsimo aprašymas pateiktas Sutarties SD 8.1.1.1. papunktyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Prekės bus perkamos Nacionalinės paramos lėšomis, kurias subsidijuoja APVA pagal Sprendimą patvirtiną 2022 m. balandžio 29 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-191 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimo priemonę „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų priemonėms įsigyti“.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Antžeminiai konteineriai maisto (biologinių) atliekų surinkimui Neringoje
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44613800  -  Konteineriai atliekoms
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Reikalavimai, kurie keliami pirkimo objektui, nurodyti Konkurso sąlygų 2 priede "Techninė specifikacija".
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vieną mėnesį.
Pratęsimų aprašymas išdėstytas Sutarties SD 8.1.1.1. papunktyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Prekės bus perkamos Nacionalinės paramos lėšomis, kurias subsidijuoja APVA pagal Sprendimą patvirtiną 2022 m. balandžio 29 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-191 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimo priemonę „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų priemonėms įsigyti“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, bei subtiekėjai/ subteikėjai) turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentų 3 skyriuje. Tiekėjas Pasiūlyme turi pateikti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Atsiskaitoma:
Už laiku pristatytas (visas iškarto ar dalimis) kokybiškas, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju pagal jo pateiktą ir Pirkėjo priimtą Sąskaitą ir Aktą „E.Sąskaita“ informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 30 dienų.
Arba Atsiskaitoma etapais:
1) 30 % Prekių kainos (EUR su PVM) avansas sumokamas per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimo dienos, Pardavėjui pateikus išankstinę apmokėjimo sąskaitą. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti Sutarties SD 6 punkte.
2) Galutinis mokėjimas – 70 proc. nuo Prekių kainos (EUR su PVM) sumokamas ne vėliau kaip per ne vėliau kaip per 30 dienų pagal Pardavėjo pateiktus ir Pirkėjo priimtus Sąskaitą ir Aktą „E.Sąskaita“ informacinėje sistemoje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-07-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-07-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
UAB "Klaipėdos atliekų tvarkymo centras", Tomo g. 2, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinti su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-30

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.1 papunktį (perkamas produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?