CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
300666165
M. K. Paco g. 4
Vilnius
10309
LT
Asmuo ryšiams: Lina Giedrienė
Telefonas: +370 70748054
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vstarnyba.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=728976
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Interaktyvios lentos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30231320  -  Jutiklinių ekranų monitoriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – interaktyvios lentos, 2 vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
Sutarties vykdymo adresas: Radvilėnų pl. 1, Kaunas.
Prekių pristatymo terminas – per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30231320  -  Jutiklinių ekranų monitoriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Radvilėnų pl. 1, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas yra susijęs su projektu, finansuojamu Europos Sąjungos lėšomis, projekto Nr. VSF/2023/326 „Pareigūnų pajėgumų stiprinimas“.
Pirkimo objektas – interaktyvios lentos, 2 vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
Sutarties vykdymo adresas: Radvilėnų pl. 1, Kaunas.
Prekių pristatymo terminas – per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 ir 10 prieduose. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas yra susijęs su projektu, finansuojamu Europos Sąjungos lėšomis, projekto Nr. VSF/2023/326 „Pareigūnų pajėgumų stiprinimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalavimai pašalinimo pagrindams nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
Sutarties vykdymo adresas: Radvilėnų pl. 1, Kaunas.
Prekių pristatymo terminas – per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dien
Šalių rašytiniu susitarimu prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo,Sutarties galiojimo trukmė su visais pratęsimais įskaitant atsiskaitymo terminą – 6 (šeši) mėnesiai.
Nustatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos (delspinigiai), sutartyje (8.1.1 p.) nustatant galimybę priskaičiuotą delspinigių sumą išskaičiuoti iš tiekėjui mokėtinų sumų pagal sutartį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-09-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-09-29
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?