CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys"
149566841
Pulko g. 75
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Žilinskienė
Telefonas: +370 31555980
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711909
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kogeneratoriaus priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50531200  -  Dujų prietaisų priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paskirtis – kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūra ir aptarnavimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 136000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50531200  -  Dujų prietaisų priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žaunieriškių g. 5, Alytus.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kogeneratoriaus (1 vnt.) MWM TCG 2016 V8 priežiūra ir techninis aptarnavimas atliekamas pagal techninių aptarnavimų grafiką ir perkančiojo subjekto poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 136000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Nurodyta pirkimo dokumentuose. Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už suteiktas paslaugas apmoka vykdytojui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos).
Tiekėjui avansas nemokamas.
Jeigu vykdytojas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, vykdytojui sutikus, tarp užsakovo, vykdytojo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti vykdytojui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.
Jei vykdytojas vėluoja suteikti paslaugas arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-15
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-09-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-15
Vietos laikas:  14:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, tiekėjai nedalyvauja. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas pirkimo dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-01

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?