CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Asmuo ryšiams: Evaldas Stadalius
Telefonas: +370 52717230
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros paslaugos (IRD-D37-141)
Nuorodos numeris:  640792
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros paslaugos. Šiomis paslaugomis siekiama pakeisti IBPS programinę įrangą bei užtikrinti tinkamą IBPS funkcionalumą, sukuriant naujus ir tobulinant jau esamus funkcionalumus, susijusius su ikiteisminio tyrimo pradėjimu, vykdymu, kontrole, baudžiamojo proceso dalyvių duomenų ir/ar procesinių dokumentų, gaunamų iš Elektroninių paslaugų portalo, nagrinėjimu, ikiteisminio tyrimo užbaigimu priimant galutinį sprendimą, bei tarptautinės teisinės pagalbos vykdymu, realizuotus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – BPK) ir kituose nacionalinės ir tarptautinės teisės aktuose nustatyta tvarka.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  907786.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas paslaugas sudaro:
1. IBPS programinės įrangos kūrimas, taisymas ir jos įdiegimas pagal Techninės specifikacijos III skyriuje pateiktus 1-81 reikalavimus „Reikalavimai IBPS programinės įrangos priežiūrai“ nurodytus funkcinius reikalavimus;
2. iki 260 val. IBPS priežiūros paslaugų pagal perkančiosios organizacijos poreikį (Techninės specifikacijos III skyriuje „Reikalavimai IBPS programinės įrangos priežiūrai“ nurodytas Nr. 82 reikalavimas);
3. teikiama garantinė priežiūra sukurtai ir pataisytai IBPS programinei įrangai Sutarties galiojimo laikotarpiu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Atsakingų asmenų kompetencija  /  Lyginamasis svoris:  15
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  85
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 239-689473
2022-612713

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 15R-135

Pavadinimas: Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros paslaugos (IRD-D37-141)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-03-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Asseco Lietuva
302631095
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB Insoft
302294870
09210
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  907786.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdė kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija.
Pirkimo sutartį sudarė ir vykdys Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su nustatytu laimėtoju.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?