CVPP

Išankstinis informacinis skelbimas

Prekės

Direktyva 2014/24/ES

Šis skelbimas yra tik dėl išankstinės informacijos

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188785847
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Vilnius
LT-08105
LT
Asmuo ryšiams: Lina Šimkuvienė
Telefonas: +370 70060790
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.policija.lrv.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=720773
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

I pirkimo objektas: 1300000 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas 120 mėnesių laikotarpiui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatui, adresu: Kauno g. 6, Klaipėda.
II pirkimo objektas: 9300 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas 120 mėnesių laikotarpiui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui (tarnybiniam butui) esančiam: Liepų g. 2-6, Klaipėda.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 826446.28  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:  2
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1300000 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas 120 mėnesių laikotarpiui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatui, adresu: Kauno g. 6, Klaipėda.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

9300 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas 120 mėnesių laikotarpiui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui (tarnybiniam butui) esančiam: Liepų g. 2-6, Klaipėda.
II.3)

Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data:

2023-07-25

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė, o licencijas išduoda Valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba (toliau - VERT). Minėto įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Vadovaujantis VERT interneto svetainėje www.regula.lt skelbiama informacija apie licencijų turėtojus, nustatyta, kad Klaipėdos miestui šilumą tiekia du šilumos ir karšto vandens tiekėjai: UAB „Miesto energija“ ir AB „Klaipėdos energija“. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato objektų naudojami šildymo prietaisai yra prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, kurie patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės teritoriją, kurią apima būtent AB „Klaipėdos energija“ turima Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-88 išduota Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-2 (pakeista licencijos teritorija 2013-11-14 nutarimu Nr. O3-680). AB „Klaipėdos energija“ yra vienintelis tiekėjas galintis centralizuotai tiekti šilumos energiją adresais: Kauno g. 6, Klaipėda ir Liepų g. 2-6, Klaipėda. Vietinės šildymo sistemos nėra.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, neskelbiamų derybų būdu prekės gali būti perkamos esant šioms sąlygoms: prekes patiekti gali tik konkretus tiekėjas, nes konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-07-20

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?