CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
Mažeikiai
89223
LT
Asmuo ryšiams: Irina Kumšlytienė
Telefonas: +370 44398215
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mazeikiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=705790
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Fotovoltinės elektrinės įrengimo (įranga ir darbai, eksploatavimas) pirkimas projektui „Mažeikių rajono savivaldybės saulės fotoelektrinė“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatoma įsigyti 494,860 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir jos įrengimo darbus ant 1,0258 ha žemės sklypo, esančio adresu: Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Pakalupio k., Kuršėnų kel. 185, bei sumontuotos Saulės elektrinės eksploatavimo paslaugų teikimą. Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir jos įrengimo darbai bus atliekami pagal UAB „Mazgas“ 2022 m. parengtą techninį darbo projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio 495kw saulės šviesos energijos elektrinės, Mažeikių r., Viekšnių sen., Pakalupio k., Kuršėnų kel. 185., statybos projektas“, projekto Nr. KD-22-03.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 460600.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09332000  -  Saulės energijos įranga
65410000  -  Elektrinių eksploatavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos ribose
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti 494,860 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir jos įrengimo darbus ant 1,0258 ha žemės sklypo, esančio adresu: Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Pakalupio k., Kuršėnų kel. 185, bei sumontuotos Saulės elektrinės eksploatavimo paslaugų teikimą. Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir jos įrengimo darbai bus atliekami pagal UAB „Mazgas“ 2022 m. parengtą techninį darbo projektą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 460600.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 66
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) – aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d.d. nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymui užtikrinimą – į Užsakovo banko sąskaitą sumokėti užstatą, arba LR arba užs. registr. banko ar kred. unijos garantiją, arba draudimo bendrovės išduotą pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo liudijimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 (penki) proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.
2. Rangovui už atliktus Darbus ir perduotą Įrangą, suteiktas Paslaugas, pateikus Užsakovui dokumentus, Užsakovas apmokėjimą Rangovui vykdo šia tvarka:
2.1. iš Klimato kaitos specialios programos lėšų, per 5 (penkias) d.d., gavus lėšas iš APVA, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) k.d., nuo sąskaitos faktūros ir priėmimo-perdavimo aktų gavimo datos;
2.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 (trisdešimt) k.d., nuo sąskaitos faktūros ir priėmimo-perdavimo aktų/stliktų paslaugų akto gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-05-12
Vietos laikas:  08:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-05-12
Vietos laikas:  09:00
Vieta:  
Laisvės g. 8, Mažeikiai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyks Komisijos posėdyje ir jis bus prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, PO ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT-76299
LT
Telefonas: +370 65216037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-27

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)
Tvarkos aprašo 4.4.1 papunktį (perkamas produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?