CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Algimantas Matiukas
Telefonas: +370 34060266
Faksas: +370 34053506
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=706709
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ukmergės miesto seniūnijos teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas skirstomas į dvi dalis:
I pirkimo dalis - Ukmergės miesto seniūnijos gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, pralaidų, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos.
II pirkimo dalis - Ukmergės miesto gėlynų priežiūros paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1487603.31  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Ukmergės miesto seniūnijos gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, pralaidų, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50760000  -  Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra
77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
77313000  -  Parkų priežiūros paslaugos
77314000  -  Aikštelių priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ukmergės miesto seniūnijos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarūs plotai:
Gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų ir aikščių priežiūros paslaugos - 257 660 kv.m.
Žaliųjų plotų priežiūros paslaugos - 512080 kv.m.
Viešųjų tualetų priežiūros paslaugos – 3 vnt.
Ukmergės miesto pralaidų priežiūros paslaugos – 15 vnt.
Autobusų laukimo paviljonų priežiūros paslaugos – 10 vnt.
Parkų priežiūros paslaugos – 437 500 kv.m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1427603.31  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Perkamų paslaugų teikimo terminas - 36 mėn.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Ukmergės miesto gėlynų priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ukmergės miesto seniūnijos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarūs plotai:
Gėlynų priežiūros paslaugos – 1211 kv.m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 60000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Paslaugų teikimo terminas - 36 mėn.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka šiame Pirkimo sąlygų skyriuje nustatytus reikalavimus.
EBVPD pildomas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD forma pateikiama šių Pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).
Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
Reikalavimai dėl EBVPD pateikimo:
1. jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;
2. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti ūkio subjektą (us), kuriuo (-iais) planuojama remtis įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektą;
3. jei tiekėjas naudojasi trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti paslaugas tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie paslaugų tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį) priemonėmis, tuomet tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

I pirkimo daliai : 1. Teikėjas per 10 darbo dienų nuo pirkimo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo įsigaliojusį dokumentą. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Garantijos (laidavimo) suma – 70 000,00 Eur.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
II pirkimo daliai - netesybos (bauda, delspinigiai).
I ir II pirkimo dalims - sumos už suteiktas paslaugas pervedamos į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą, pateikus paslaugų suteikimo aktus, parengtus Sutartyje nustatyta tvarka, ir sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-08
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius, 36 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami ir pasiūlymai teikiami per CVP IS
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-03

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)
Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?