CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Silvija Valentukevičienė
Telefonas: +370 68566727
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(VPP-3328) Valdymo holdingų paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79910000  -  Valdymo holdingų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valdymo holdingų paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  2774689.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79910000  -  Valdymo holdingų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valdymo holdingų paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas
Valdymo holdingų teikiamos paslaugos (angl. Management holdings services) yra įprastai komercinėje praktikoje tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose šalyse patronuojančių bendrovių dukterinėms bendrovėms teikiamos paslaugos, kurios apima verslo, finansų valdymo ir plėtros, veiklos kontrolės, strategijos, analizės, konsolidavimo ir kitas sritis, už kurias yra atsakinga patronuojanti bendrovė. Patronuojančios ir dukterinių bendrovių santykius nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (5 straipsnis). Vadovaujantis šiuo teisės aktu, Patronuojančios bendrovės įstatuose, įregistruotose Juridinių asmenų registre 2023 sausio 5 d., nustatyta, kad „Patronuojanti įmonė tiesiogiai valdo bendroves AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, UAB „Baltpool“, UAB „Tetas“, UAB „Energy cells“. Taip pat, įgyvendinant akcininko Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos deleguotas teises ir pareigas, nustatytas veiklos tikslas – skaidrus ir efektyvus funkcijų vykdymas Patronuojančios bendrovės grupės įmonėms, priklausančių bendrovių valdyme, realizuojant valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimą. Patronuojančios bendrovės veiklos objektas yra įmonių akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos strategijos ir plėtros, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, komunikacijos koordinavimas. Taigi, planuojamos įsigyti paslaugos savo esme yra unikalios patronuojančios – dukterinės bendrovių santykiams, ir joks kitas tiekėjas, nebūdamas atitinkamo juridinio asmens patronuojančiąja bendrove (holdingu), negali suteikti tokių paslaugų. Nurodytoms paslaugoms suteikti reikalingos specializuotos žinios, patirtis ir įmonių informacija (įskaitant konfidencialią informaciją), kuria disponuoja ir turi teisę disponuoti tik Patronuojanti bendrovė, todėl kitam tiekėjui techniškai neįmanoma suteikti tokių paslaugų. Perkamoms paslaugoms nėra rinkoje konkurencijos, nes įmonių grupės gali turėti tik po vieną patronuojančią bendrovę. Net ir tuo atveju, jei dalis paslaugų teoriškai galėtų būti perkama rinkoje, paslaugų tiekėjai neturėtų galimybių tinkamai įvykdyti būsimos sutarties, nes nedisponuoja reikiama informacija, žiniomis, įgūdžiais, kompetencijomis, specializuotais pajėgumais bei teisės aktuose numatytomis holdingo teisėmis. Skirtingi tiekėjai neleistų užtikrinti unifikuotos sistemos, nes jų matymas ir paslaugos sritis būtų fragmentiška, ne visuomet suderinta su įmonių grupės vykdoma veiklos strategija. Atitinkamai skelbimas apie pirkimą, kuomet žinoma, jog vienintelė Patronuojanti bendrovė gali suteikti pirkimo objekte nurodytas paslaugas, būtų savitikslis, nesukeltų didesnės konkurencijos rinkoje ar geresnių pirkimo rezultatų.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 676194

Pavadinimas: (VPP-3328) Valdymo holdingų paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-07-21
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB "EPSO-G"
302826889
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?