CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
191744287
Žalgirio g. 117
Vilnius
08217
LT
Asmuo ryšiams: Inga Sadukienė
Telefonas: +370 52045550
Faksas: +370 52728576
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.zalgirioklinika.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711395
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33138100  -  Dantų protezai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (toliau – prekės ir paslaugos). Prekių ir paslaugų sąrašas bei reikalavimai jiems nustatyti konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Įsigyjamų prekių kiekiai ir paslaugų apimtys nustatomi nurodant maksimalią lėšų sumą, kurią planuojama skirti prekių ir paslaugų įsigijimui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Dantų protezai naudojant Plaster Set–Headline* asimetriškiems pacientams ir protezuojant bedančius žandikaulius hibridiniais dantų protezais ant implantų pasitelkiant 3D stereolitografijos* metodą
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33138100  -  Dantų protezai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (toliau – prekės ir paslaugos). Prekių ir paslaugų sąrašas bei reikalavimai jiems nustatyti konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Įsigyjamų prekių kiekiai ir paslaugų apimtys nustatomi nurodant maksimalią lėšų sumą, kurią planuojama skirti prekių ir paslaugų įsigijimui: 449611,00 Eur be PVM. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai ir paslaugų apimtys priklauso nuo faktinių užsakymų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Dantų protezai, pagaminti kramtymo judesių simuliatoriuose pagal individualiai užprogramuotas vertes (pagal individualią šarnyrinę ašį)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33138100  -  Dantų protezai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (toliau – prekės ir paslaugos). Prekių ir paslaugų sąrašas bei reikalavimai jiems nustatyti konkurso sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.
Pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Įsigyjamų prekių kiekiai ir paslaugų apimtys nustatomi nurodant maksimalią lėšų sumą, kurią planuojama skirti prekių ir paslaugų įsigijimui: 1075978,00 Eur be PVM. Pirkimo sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai ir paslaugų apimtys priklauso nuo faktinių užsakymų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija pašalins tiekėją iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jei paaiškės, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną pirkimo sąlygų 3.1 papunktyje pateiktoje 1 lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančioji organizacija, prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Prekės turi būti pagamintos ir/ar pristatytos bei paslaugos suteiktos (įskaitant dantų protezų pasiėmimą ir pristatymą perkančiajai organizacijai) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo gavimo dienos.
2. Tiekėjas, nepatiekęs prekės ar nesuteikęs paslaugos per pirkimo sutartyje nustatytą terminą ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, moka perkančiajai organizacijai 10 (dešimties) % nepatiektos prekės ar nesuteiktos paslaugos vertės dydžio baudą.
3. Jei perkančioji organizacija vienašališkai nutraukia pirkimo sutartį dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka perkančiajai organizacijai 5 (penkių) % dydžio nuo konkurso sąlygų 2.5 papunktyje nurodytos maksimalios sumos (be PVM) baudą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-07-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-07-03
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-30

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?