CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiaulių apskaitos centras
305888561
Pakalnės g. 6A
Šiauliai
76293
LT
Asmuo ryšiams: Lijana Feimanienė
Telefonas: +370 65103570
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.sac.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711991
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Biudžetinė įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos įsigijimas, įrengimas ir garantinė priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

51314000  -  Vaizdo įrangos montavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų (3 vnt.) įsigijimas, įrengimas Užsakovo nurodytose Šiaulių miesto viešosiose vietose ir jų veikimui būtinos įrangos, optinių kabelių, elektros linijų, programinės įrangos licencijų įsigijimas ir prijungimas prie esamos programinės įrangos ir įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų su visa infrastruktūra 36 mėn. garantinė priežiūra.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32333200  -  Videokameros
50300000  -  Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga
72300000  -  Duomenų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šiaulių miesto viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų (3 vnt.) įsigijimas, įrengimas Užsakovo nurodytose Šiaulių miesto viešosiose vietose ir jų veikimui būtinos įrangos, optinių kabelių, elektros linijų, programinės įrangos licencijų įsigijimas ir prijungimas prie esamos programinės įrangos ir įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų su visa infrastruktūra 36 mėn. garantinė priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 42
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjai ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu pateiktų užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.
Tiekėjas turi pateikti pasirašytą tiekėjo deklaraciją dėl 2022 balandžio 8 d. Europos Sąjungos tarybos reglamento (ES) 2022/576 taikomų ribojimų neturėjimo (pirkimo sąlygų 7 priedas).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui pareikalavus, Užsakovas moka Tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei nevykdo Sutarties 2.3. punkte nustatytų įsipareigojimų nurodytais terminais.
Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas moka Užsakovui:
100 Eurų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Tiekėjas nesilaiko Sutarties 3.1.7., 3.1.13. papunkčiuose nurodytų terminų;
50 Eurų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Tiekėjas nesilaiko Sutarties 3.1.3. papunktyje ir 4.6. punkte nurodytų terminų;
10 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą valandą, jei Tiekėjas nesilaiko Sutarties 3.1.9. papunktyje nurodytų terminų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-19
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-08-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-19
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 43
Šiauliai
76345
LT
Telefonas: +370 5216037

VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-02

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?