CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Gineta Bartkuvienė
Telefonas: +370 37209491
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=742269
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Autobuso, pritaikyto neįgaliesiems vežti, pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34114400  -  Mikroautobusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamas 1-as (vienas) autobusas (19 (įskaitant vairuotojo) sėdimų vietų), pritaikytas neįgaliesiems vežti, atitinkantis techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 3 priedas/Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus. Autobusą, pritaikytą neįgaliesiems vežti, Pardavėjas turi pristatyti per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu L. Sapiegos g. 4, Kaune.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 86776.86  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34114400  -  Mikroautobusai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
L. Sapiegos g. 4, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas 1-as (vienas) autobusas (19 (įskaitant vairuotojo) sėdimų vietų), pritaikytas neįgaliesiems vežti, atitinkantis techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Autobusą, pritaikytą neįgaliesiems vežti, Pardavėjas turi pristatyti per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu L. Sapiegos g. 4, Kaune. Sutartis įsigalioja, kai abi sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais (o jei sudaroma popierinė sutartis - kai ją fiziniais (rašytiniais) parašais pasirašo ir antspaudais patvirtina (jei antspaudus turėti privalo) abi sutarties šalys) ir tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia pirkėjui 5000 Eur sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki sutarties galiojimo termino pabaigos ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Šalims nepasirašius sutarties ir (ar) tiekėjui nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartis neįsigalioja. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja, kai abi sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais (o jei sudaroma popierinė sutartis - kai ją fiziniais (rašytiniais) parašais pasirašo ir antspaudais patvirtina (jei antspaudus turėti privalo) abi sutarties šalys) ir tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia pirkėjui 5 000 Eur sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki sutarties galiojimo termino pabaigos ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Šalims nepasirašius sutarties ir (ar) tiekėjui nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartis neįsigalioja. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Sutarties įvykdymas užtikrinamas sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentu ir delspinigiais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-12-20
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-04-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-12-20
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus 18
Kaunas
43321
LT
Telefonas: +370 37490941

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2023-12-06

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?