CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2023–2025 m., žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2023-2028 m. parengimo paslaugos
Nuorodos numeris:  2023/S 080-240795
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2023–2025 m., žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2023-2028 m. parengimo paslaugos. Žuvų tyrimai turi būti atlikti 60-yje valstybinių vidaus vandens telkinių ir parengti kiekvieno tiriamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planai vadovaujantis pirkimo techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas) nustatytais reikalavimais.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  82644.63  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2023–2025 m., žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2023-2028 m. parengimas. Tiekėjas turi pateikti 2 tarpines ataskaitas apie atliktus žuvų tyrimus ir įvertintus žuvų rodiklius: I tarpinė ataskaita pagal konkurso sąlygų techninės specifikacijos 4 punkte nurodytus reikalavimus techninės specifikacijos 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytuose vandens telkiniuose, kurie bus tirti 2023 m. – iki 2023 gruodžio 20 d. ir II tarpinė ataskaita pagal techninės specifikacijos 2.1 ir 2.3 papunkčiuose nurodytuose vandens telkiniuose, kurie bus tirti 2024 m. – iki 2024 m. gruodžio 10 d. Taip pat, tiekėjas galutinę ataskaitą (elektronine forma) apie atliktus žuvų tyrimus konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytuose vandens telkiniuose ir įvertintus žuvų rodiklius pagal techninės specifikacijos 4 punkte nurodytus reikalavimus turi pateikti perkančiajai organizacijai iki 2026 m. kovo 20 d. Ataskaitos prieduose turi būti pateikiamos ir pirminių tyrimų duomenų lentelės (MS Excel formatu). Detali informacija ir reikalavimai pateikiami konkurso sąlygose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 080-240795
2023-617916

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-58

Pavadinimas: Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2023–2025 m., žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2023-2028 m. parengimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-06-21
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Gamtos tyrimų centras
302470603
Akademijos g. 2
Vilnius
08412
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
Lietuvos hidrobiologų draugija
191709343
Akademijos g. 2
Vilnius
08412
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  82644.63  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?