CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
165803154
Palangos g. 1,
Marijampolė
68188
LT
Asmuo ryšiams: Mindaugas Samušis
Telefonas: +370 34350933
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=711591
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VšĮ Marijampolės ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1, Marijampolėje paprasto remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

VŠĮ Marijampolės ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje paprasto remonto darbų pirkimas pagal MB “Valdo archstudija“paprastojo remonto darbų aprašą „Ligoninės Maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje (vaikų ligų korpuse un. Nr. 4400-2136-2383).
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registrų centru.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos g. 1, Marijampolė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

VŠĮ Marijampolės ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje paprasto remonto darbų pirkimas pagal MB “Valdo archstudija“paprastojo remonto darbų aprašą „Ligoninės Maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje (vaikų ligų korpuse un. Nr. 4400-2136-2383).
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registrų centru.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo termino pratęsimas - 1 (vienas) mėnesis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi teisę verstis statybos darbų veikla (statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupė: negyvenamieji pastatai Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statyba ir montavimas; apdailos darbai); specialieji statybos darbai: mechanikos darbai – statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, šilumos gamybos įrenginių montavimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; elektrotechnikos darbai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.
Pateikiama: Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotas kvalifikacijos atestatas ar užsienio šalies tiekėjui išduotas dokumentas, patvirtinantis turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Užsienio šalių tiekėjai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.). Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma - 4 % nuo Sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks VšĮ Marijampolės ligoninės administracijos patalpose, Palangos g. 1, Marijampolė.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-01

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?