CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
188708224
Rinktinės g. 50
Vilnius
09318
LT
Asmuo ryšiams: Eleonora Lyskoit
Telefonas: +370 52103305
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vrsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685812
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus r. Marijampolio seniūnijos gatvių apšvietimo įrenginių, elektros linijų įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45316100  -  Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus r. Marijampolio seniūnijos gatvių apšvietimo įrenginių, elektros linijų įrengimo darbai. Elektros įrenginių kategorija – kilnojamieji daiktai.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 785123.97  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45316100  -  Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus rajono savivaldybė, Marijampolio seniūnija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rangovas privalės atlikti rangos darbus pagal Apšvietimo įrenginių, elektros linijų, Vilniaus rajono savivaldybėje, įrengimo projektą
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 785123.97  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatoma galimybė pratęsti terminą vieną kartą iki 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų ES fondų investicijų programos priemonė Nr. 13.1.2-LVPA-T-116-02-0009 „Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje, II etapas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti supaprastinto atviro konkurso sąlygose.
Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų (išskyrus kvazisubtiekėjus) EBVPD, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų. Kiekvienas ūkio subjektas užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Kvazisubtiekėjai nebus tikrinami dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad EBVPD pateiktų pasiūlymo metu žinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, taip pat tretieji asmenys, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį. Tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užstato vertė: 3 procentai nuo sutarties vertės be PVM.
Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą daugiau nei 90 kalendorinių dienų, atsisakius Sutarties vykdymo ir dėl kitų esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti užtikrinimu.
Rangovas neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.
Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-05-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-14
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentai, tarp jų pranešimai, paaiškinimai, papildymai, skelbiami CVP IS. Susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų taip pat vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
07121
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-31

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?