CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Asmuo ryšiams: Evaldas Stadalius
Telefonas: +370 52717230
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vertimo paslaugos (preliminariosios sutartys dėl vertimo raštu ir žodžiu paslaugų pirkimo) (MD-D10-121)
Nuorodos numeris:  641090
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79500000  -  Pagalbinės biuro paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Prieglobsčio prašytojų asmens tapatybės ir kiti su prieglobsčio procedūra susiję dokumentai, informacija interneto svetainei, elektroninio konsultanto žinių bazei, įvairių tarptautinių nevyriausybinių organizacijų ataskaitos, užsienio valstybių teisės aktai ir kitokio pobūdžio informacija (raštu);
Vertimas atliekant prieglobsčio prašytojų apklausas, supažindinant prieglobsčio prašytojus su priimtais sprendimais, nagrinėjant prieglobsčio prašytojų bylas teismo posėdžiuose, teikiant teisines konsultacijas prieglobsčio prašytojams ir kitokio pobūdžio vertimai (nuoseklus vertimas žodžiu).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  661157.02  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

vertimo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į anglų, vokiečių kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79530000  -  Vertimo raštu paslaugos
79540000  -  Vertimo žodžiu paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. į (iš) anglų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 6000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 500.
2.į (iš) vokiečių kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 2000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 200.
3. į (iš) anglų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda) [preliminarus kiekis] 2000.
4. į (iš) vokiečių kalbą iš (į) lietuvių kalbos Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda) [preliminarus kiekis] 2000.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

vertimo raštu (iki 6 600 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 6 000 val.) iš / į ispanų, italų, prancūzų kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79530000  -  Vertimo raštu paslaugos
79540000  -  Vertimo žodžiu paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. į (iš) ispanų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 2000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 200.
2. į (iš) italų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 2000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 200.
3. į (iš) prancūzų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 2000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 200.
4. į (iš) ispanų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda) [preliminarus kiekis] 2000.
5. į (iš) italų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda) [preliminarus kiekis] 2000.
6. į (iš) prancūzų kalbą iš (į) lietuvių kalbos- Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda) [preliminarus kiekis] 2000.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

vertimo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į lenkų, rusų kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79530000  -  Vertimo raštu paslaugos
79540000  -  Vertimo žodžiu paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. į (iš) lenkų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 2000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 200.
2. į (iš) rusų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Neskubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 6000; Skubus vertimas (puslapiai) [preliminarus kiekis] 500.
3. į (iš) lenkų kalbą iš (į) lietuvių kalbos - Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda)
[preliminarus kiekis] 2000.
4. į (iš) rusų kalbą iš (į) lietuvių kalbos Nuoseklus vertimas žodžiu (1 valanda)
[preliminarus kiekis] 2000.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 240-692209
2022-667335

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-413

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: verti mo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į anglų, vokiečių kalbų (as) į / išlietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Dokana, UAB
304076219
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: http://www.dokana.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-411

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: verti mo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į anglų, vokiečių kalbų (as) į / išlietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Pasaulio spalvos, UAB
301695522
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-424

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: verti mo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į anglų, vokiečių kalbų (as) į / išlietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Vertimų karaliai, UAB
304255745
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: http://vertimukaraliai.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-410

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: verti mo raštu (iki 6 600 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 6 000 val.) iš / į ispanų, italų, prancūzų kalbų (as) į/ iš lietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Pasaulio spalvos, UAB
301695522
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  165289.26  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-422

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: verti mo raštu (iki 6 600 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 6 000 val.) iš / į ispanų, italų, prancūzų kalbų (as) į/ iš lietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Vertimų karaliai, UAB
304255745
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  165289.26  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-412

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: vertimo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į lenkų, rusų kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Dokana, UAB
304076219
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: http://www.dokana.lt

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6k-409

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: vertimo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į lenkų, rusų kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Pasaulio spalvos, UAB
301695522
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6K-423

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: vertimo raštu (iki 8 700 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 4 000 val.) iš / į lenkų, rusų kalbų (as) į / iš lietuvių kalbą (os) paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-05-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Vertimų karaliai, UAB
304255745
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas: http://vertimukaraliai.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  247933.88  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pirkimo procedūras vykdė kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Preliminariąsias sutartis sudarė ir pagrindines sutartis sudarinės Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su nustatytais laimėtojais
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?