CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba
188726432
Kampiškių g. 19, LT-45312 Kaunas
Kaunas
LT-45312
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Bartusevičiūtė
Telefonas: +370 70680214
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

RADIOLOKACINĖS INFORMACIJOS, CIVILINIŲ IR VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PLANŲ, KITŲ SU JAIS SUSIJUSIŲ DUOMENŲ IR JŲ TEIKIMO PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63732000  -  Oro eismo valdymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti Radiolokacinės informacijos, civilinių ir valstybės orlaivių skrydžių planų, kitų su jais susijusių duomenų ir jų teikimo paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  775785.60  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63732000  -  Oro eismo valdymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti Radiolokacinės informacijos, civilinių ir valstybės orlaivių skrydžių planų, kitų su jais susijusių duomenų ir jų teikimo paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Tiekėjas AB „Oro navigacija“ yra vienintelis tiekėjas, galintis ir turintis teisę teikti radiolokacinės informacijos, civilinių ir valstybės orlaivių skrydžių planų, kitų su jais susijusių duomenų ir jų teikimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintis Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. vasario 9 d. išduotą paslaugų teikėjo pažymėjimą Nr. LT.ATM/ANS.001. Pažymima , kad vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu , Transporto kompetencijų agentūra šiuo metu yra išdavusi tik vieną pažymėjimą AB „Oro navigacija“, kuris suteikia teisę teikti ryšių, navigacijos ir stebėjimo (toliau – RNS) paslaugas Lietuvoje.
AB „Oro navigacija“ RNS paslaugos teikimui yra įsigijusi būtiną įrangą, turi kompetentingą personalą ir vadovaujasi atitinkamomis procedūromis. Įmonės naudojama RNS įranga, įskaitant ir radiolokatorius, turi galiojančius Transporto kompetencijų agentūros išduotus Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimus, kurie patvirtina teikiamų paslaugų kokybės lygį ir įrodo, kad prietaisai reguliariai prižiūrimi ir prireikus kalibruojami. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tai, jog siekiamas Pirkimu įsigyti radiolokacinės informacijos, civilinių ir valstybės orlaivių skrydžių planų, kitų su jais susijusių duomenų ir jų teikimo paslaugas visa apimtimi šiuo atveju gali suteikti tik konkretus tiekėjas – AB „Oro navigacija“, turinti Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. vasario 9 d. išduotą paslaugų teikėjo pažymėjimą Nr. LT.ATM/ANS.001 bei vienintelė turi visą paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą, t. y. RNS įrangą, įskaitant ir radiolokatorius, kuriai yra išduoti Transporto kompetencijų agentūros įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimai, ir tai atitinka VPĮ 71 straipsnio dalies 2 punkto b) ir c ) papunkčiuose įtvirtintus pagrindus, nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: US-5-(4.5)-2023

Pavadinimas: RADIOLOKACINĖS INFORMACIJOS, CIVILINIŲ IR VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PLANŲ, KITŲ SU JAIS SUSIJUSIŲ DUOMENŲ IR JŲ TEIKIMO PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-03-23
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

AB "Oro navigacija"
2100604610
Balio Karvelio g. 25
Vilnius
02184
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  775785.60  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-03-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?