CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Komunalinės paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Mindaugas Brusokas
Telefonas: +370 65509771
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ignitisgrupe.lt/lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2023-GEN-80) Fizinės apsaugos paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Fizinės apsaugos paslaugos.
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  928691.10  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kliento objektų fizinės apsaugos paslaugos. Paslaugų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 90 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba”.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Procedūra su derybomis
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 074-221168
2023-678976

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 9010/2/23/0138

Pavadinimas: (2023-GEN-80) Fizinės apsaugos paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-08-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  7
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  7
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB „G4S Lietuva“
122887029
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  928691.10  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 90 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Ignitis gamyba”.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 821 nuostatomis AB „Ignitis grupė“
nuo 2023 m. sausio 1 d. suteikė teisę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ AB „Ignitis grupė“
įmonių grupės mastu atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. UAB „Ignitis grupės
paslaugų centras“ yra įrašyta į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą ir viešai skelbiamą
Centrinių perkančiųjų organizacijų sąrašą, kuris skelbiamas čia:
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/centriniu-perkanciuju-organizaciju-sarasas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją: 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?