CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė švietimo agentūra
305238040
K. Kalinausko g. 7
Vilnius
03107
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Nainienė
Telefonas: +370 65818131
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nsa.smm.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SKAITMENIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ SAUGYKOLOS SUKŪRIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72210000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos skaitmeninių mokymo priemonių saugyklos sukūrimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  155000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72210000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šiuolaikiškos skaitmeninių mokymo priemonių (toliau - SMP) saugojimo ir naudojimo informacinės sistemos atnaujinant šiuo metu naudojamą švietimo portalą (www.emokykla.lt ) sukūrimo paslaugos.
Turi būti pasiekti šie rezultatais:
1. Pagal perkančiosios organizacijos poreikius sukurta ir įdiegta „EdTech“ SMP saugykla.
2. Sudarytos sąlygos mokymo įstaigoms ir specialistams tiesiogiai įkelti, redaguoti, ištrinti SMP duomenis, pagerinti jų pasiekiamumą ir padidinti naudojamumą.
3. Sukurtos naujos integracinės sąsajos tarp „EdTech“ SMP saugyklos ir kitų informacinių sistemų duomenų gavimui ir teikimui.
4. Sudarytos galimybės sukauptus duomenis „EdTech“ SMP saugykloje panaudoti SMP paketų ir metaduomenų formavimui ir dalinimuisi tarp švietimo įstaigų, specialistų ir mokinių.
5. Sudarytos galimybės kaupti ir pateikti duomenis apie SMP naudojimą, užduočių sprendimo laikus, rezultatus ir kitą.
6. Sukurta bendra autentifikacija SSO ( ang. Single sign on) “EdTech” SMP saugyklos ištekliams pasiekti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas "Skaitmeninė švietimo transformacija ("EdTech"), Nr. ŠMSM-V-004-0001

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 150-479314
2023-620765

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: ED1-68

Pavadinimas: SKAITMENIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ SAUGYKLOS SUKŪRIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-10-23
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  5
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  5
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "LEXITA"
302342831
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  155000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?