CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
124241078
S. Konarskio g. 49
Vilnius
03123
LT
Asmuo ryšiams: Brigita Skliuderytė
Telefonas: +370 2363180
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=717173
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, architektūrinis projekto konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamų paslaugų pobūdis: VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, statinio projektinių pasiūlymų, techninio projekto, statinio informacinio modelio (BIM) techniniam projektui, pagrindinių pastato (-ų) erdvių interjerų projekto (-ų) parengimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite profesiją: Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) privalo turėti už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį kvalifikaciją (diplomą, atestatą, licenciją ar pan.), kuri leidžia užsiimti savo šalyje architekto veikla.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

K1 – Integralumas su esama aplinka, urbanistinių sprendinių kokybė.
K2 – Bendra architektūrinė koncepcija ir architektūros išraiška, jos kokybė.
K3 – Projektuojamo ir rekonstruojamo pastatų funkcionalumas, racionalus programos išdėstymas.
K4 – Ekologinių ir aplinkosauginių sprendimų potencialas.
K5 (C) – Projektinių pasiūlymų, techninio projekto, statinio informacinio modelio (BIM) techniniam projektui, pagrindinių pastato (-ų) erdvių interjerų projekto (-ų) parengimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-20
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Šio konkurso I-ą, II-ą ir III-ą vietas užėmusių projekto pasiūlymų autoriams bus skiriamos piniginės premijos: I-ai vietai skiriama 15 000 Eur, II-ai – 10 000 Eur, III-iai – 10 000 Eur.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip
IV.3.5)

Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė (Vertinimo komisijos pirmininkė)
Tomas Rytel
Laura Matjošaitytė
Mindaugas Pakalnis
Gražina Janulytė-Bernotienė
Tomas Grunskis
Marija Nemunienė

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 4 dalies nuostatomis, numato tęsti paslaugų pirkimą dėl VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, techninio projekto, statinio informacinio modelio (BIM) techniniam projektui, pagrindinių pastato (-ų) erdvių interjerų projekto (-ų) parengimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų neskelbiamų derybų būdu, į jas kviečiant visus laimėtojus, t. y. I, II ir III vietas užėmusius projekto pasiūlymų dalyvius.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-07-03

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?