CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Barkovskienė
Telefonas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=736385
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Belaidžio mobilaus koloninio keltuvo su ašies atramomis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42400000  -  Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – belaidis mobilus koloninis keltuvas su ašies atramomis
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42400000  -  Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – belaidis mobilus koloninis keltuvas su ašies atramomis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Prekėms tiekėjo suteiktas papildomas garantijos terminas  /  Lyginamasis svoris:  4
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  96
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 70
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Jei dalyvis, kuris bus pakviestas sudaryti pirkimo sutartį, ją sudaryti atsisakys, šis dalyvis, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti 5 procentų jo pasiūlymo kainos eurais be PVM dydžio baudą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, perkantysis subjektas už pristatytas ir perduotas Prekes su tiekėju atsiskaitys per 60 k.d. nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros, išrašytos Prekių priėmimo – perdavimo akto pagrindu, pateikimo dienos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas,nepristatęs Prekių kaip nurodyta sutartyje,Perkančiajam subjektui(PS)pareikalavus,nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,1proc.,uždelsus daugiau nei 10k.d.- 0,3proc. pradinės sutarties vertės be PVM dydžio delspinigius,o pavėlavus daugiau nei 30k.d.,bus laikoma,kad tiekėjas padarė esminį sutarties pažeidimą ir PS turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.Tiekėjui neištaisius PS nurodytų Prekių darbo trūkumų,neatitikimo sutartyje nustatytiems reikalavimams,nepakeitus nekokybiškų Prekių,jų sudedamųjų dalių naujomis,kokybiškomis ir(ar)nepristačius analogiškos paskirties Prekių nurodytais terminais ir sąlygomis,PS pareikalavus,nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną tiekėjas moka 20eur baudą,o vėluojant daugiau nei 10d.d.-50eur baudą.Jei Tiekėjas vėluoja ilgiau nei 20d.d.,PS gali pasirinkti Prekių remonto paslaugų teikėją neprarasdamas garantijų,o PS patirtas išlaidas tiekėjas privalo atlyginti per 5d.d. po sąskaitos gavimo dienos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-02-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-11-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pirminį susipažinimą su patektais pasiūlymais atlieka pirkėjo Pirkimų skyriaus darbuotojas savo darbo vietoje
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai dalyvauti nekviečiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-10-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?