CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės Senamiesčio mokykla
291130450
Minijos g.5, Plungė
Plungė
90161
LT
Asmuo ryšiams: Raimonda Bartkevičienė
Telefonas: +370 44873149
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://senamiesciomokykla.lt/

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=712949
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Mokyklinių baldų pirkimas
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

39160000  -  Mokykliniai baldai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Susijusių projektų ir projektų paraiškų, pateiktų sąrašas: 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-15
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

Tiekėjai prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus, pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimo gali pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Lėšų šaltinis: Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 "Kokybės krepšelis".
Atsiskaitymo tvarka: avansinis mokėjimas nenumatomas. Galutinis apmokėjimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
III.2)

Paskelbimo data

2023-06-07

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?