CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Raminta Vielavičienė
Telefonas: +370 64558336
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=729058
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2023 metų ir 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos audito paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212000  -  Audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2023 metų privalomojo metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos audito atlikimas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2024 metų privalomojo metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos auditas atlikimas už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos (toliau - VĮ VMU) 2023 metų privalomojo metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos auditas turi būti atliktas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., atliktas vienu etapu, ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 15 d. VĮ VMU 2024 metų privalomojo metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos auditas turi būti atliktas už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., atliktas vienu etapu, ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 15 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2023-11-27  /  Pabaiga: 2025-05-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. II.2.7) p. nurodyta sutarties pradžia yra preliminari.
2. II.2.7) p. nurodytą sutarties terminą sudaro paslaugų teikimo terminas (iki 2025-04-15) ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas terminas (30 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Už tinkamai ir liaku suteiktas paslaugas atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. 2. Numatyta paslaugų kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio kitimo tvarka. 3. Jei Vykdytojas dėl savo kaltės nesuteikia paslaugų nustatytu terminu, Mokėtojas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną dieną. 4. Mokėtojui neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu Mokėtojas privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos. 5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Mokėtojui 10 proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-10-24
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-01-22
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-10-24
Vietos laikas:  9:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai
nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
10230
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta konkurso sąlygose.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-21

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?