CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) priežiūros ir vystymo paslaugos
Nuorodos numeris:  2023/S 045-131180
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72253200  -  Sistemų palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) priežiūros ir vystymo paslaugos, kurias sudaro informacinės sistemos (ALIS) smulkūs modifikavimai, avarinių sutrikimų likvidavimo ir konsultavimo paslaugos. Paslaugos turi būti teikiamos iki 2023 m. gruodžio 12 d., pratęsimas nenumatomas. Paslaugų apimtis – 2000,00 (du tūkstančiai) valandų. Paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (neįsipareigojama, kad preliminarus paslaugų kiekis bus įsigytas) tiekėjo pasiūlyme nurodytu paslaugų fiksuotu valandiniu įkainiu už ne daugiau kaip 181 500,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 centų) su PVM (maksimali sutarties vertė). Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Daugiau informacijos pateikiama paslaugų pirkimo sąlygose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  150000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72253200  -  Sistemų palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) priežiūros ir vystymo paslaugos, kurias sudaro informacinės sistemos (ALIS) smulkūs modifikavimai, avarinių sutrikimų likvidavimo ir konsultavimo paslaugos. Vykdytojas, gavęs perkančiosios organizacijos (toliau – Užsakovas) prašymą (telefonu arba el. paštu) dėl avarinės situacijos, programinės įrangos sutrikimo likvidavimo, informacinės sistemos funkcionalumo modifikavimo (toliau – vystymo paslaugos) ar konsultavimo einamaisiais sistemos eksploatavimo klausimais, turi įvertinti prašymui atlikti būtinas laiko sąnaudas. Užsakovui pritarus laiko sąnaudoms Vykdytojas turi suteikti paslaugas. Užsakovui įvertinus siūlomą sprendimą ir pateikus jam pritarimą, Vykdytojas turi suformuoti paketus diegimui į bandomąją Užsakovo aplinką. Užsakovui atlikus sprendimo testavimą bandomojoje aplinkoje ir nenustačius trūkumų, Vykdytojas turi atlikti diegimą į gamybinę aplinką. Sėkmingai įdiegus pakeitimus Vykdytojas turi atnaujinti vartotojo ir administratoriaus dokumentaciją. Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikta 1 (vieno) mėnesio garantija nuo pakeitimo įdiegimo į ALIS gamybinę aplinką dienos. Paslaugos turi būti teikiamos iki 2023 m. gruodžio 12 d., pratęsimas nenumatomas. Paslaugų apimtis – 2000,00 (du tūkstančiai) valandų. Paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (neįsipareigojama, kad preliminarus paslaugų kiekis bus įsigytas), tiekėjo pasiūlyme nurodytu paslaugų fiksuotu valandiniu įkainiu už ne daugiau kaip 181 500,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 centų) su PVM (maksimali sutarties vertė). Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Daugiau informacijos pateikiama paslaugų pirkimo sąlygose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 045-131180
2023-651805

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-25

Pavadinimas: Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) priežiūros ir vystymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-04-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Dts solutions"
135885245
Kaunas
51183
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  150000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?