CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KLIMATUI NEUTRALIŲ SAVIVALDYBIŲ GAIRIŲ PARENGIMO PASLAUGOS
Nuorodos numeris:  2023/S 086-266051
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Klimatui neutralių savivaldybių gairių parengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  44000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Klimatui neutralių savivaldybių gairių parengimas - tai metodinės rekomendacijos savivaldybėms, siekiančioms neutralaus poveikio klimatui, juose nurodoma kaip apsiskaičiuoti išmetamą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį savivaldybės lygmeniu, rekomendacijos stebėsenos vykdymui ir poveikio klimato kaitai mažinimui. Reikalavimai Gairių parengimui: parengta ŠESD išmetimų skaičiavimo savivaldybių lygmenyje metodika; išanalizuotos ne mažiau kaip 3 Europoje ir/ar tarptautiniu mastu naudojamos ŠESD apskaičiavimo metodikos ir parengta jų apžvalga; parengta Lietuvos savivaldybėms labiausiai tinkama ŠESD apskaitos metodika, apimanti šiuos pagrindinius sektorius: energetiką, transportą, pramonę, žemės ūkį, atliekas ir žemės naudojimą, žemės naudojimo keitimą ir miškininkystę (ŽNŽNKM); parengtos rekomendacijoss dėl informacijos ir duomenų, reikalingų tobulinti ŠESD apskaitą savivaldybės lygmeniu ateityje, taikant tikslesnius ŠESD apskaitos metodus; naudojant parengtą metodiką, apskaičiuoti vieno miesto ir vieno rajono savivaldybės (suderintos su Užsakovu) ŠESD išmetimai energetikos, transporto, pramonės, žemės ūkio, atliekų bei ŽNŽNKM sektoriuose; parengta ŠESD išmetimų skaičiavimo savivaldybių lygmenyje skaičiuoklė (Excel ar kt. forma), remiantis parengta metodika ir kt. Turi būti organizuoti bent 2 Gairių viešinimo renginiai savivaldybėms. Galutinis paslaugų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Detaliau pateikiama konkurso sąlygose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus T1 „Specialisto Nr. 1 – Paslaugų atlikimo koordinatoriaus – vadovo patirtis“  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus T2 „Specialisto Nr. 2 – Paslaugų atlikimo eksperto patirtis“  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus T3 „Specialisto Nr. 3 – Papildomo eksperto patirtis“  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 086-266051
2023-678891

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-69

Pavadinimas: KLIMATUI NEUTRALIŲ SAVIVALDYBIŲ GAIRIŲ PARENGIMO PASLAUGOS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-08-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  4
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Vesta Consulting"
302746261
Bebrų 1-2
Vilnius
08124
LT
Telefonas: +370 61427772
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  44000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?