CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Marius Banys
Telefonas: +370 65612117
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

UAB EPSO-G
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.epsog.lt

„Litgrid“ AB
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.litgrid.eu

AB „Amber Grid“
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.ambergrid.lt/en

UAB „Tetas“
Panevėžys
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://tetas.lt/

UAB „Baltpool“
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
UAB „Energy cells“
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.energy-cells.eu/en/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti valdymo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(VPP-3113) FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGOS UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPEI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212100  -  Finansinio audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Finansinių ataskaitų audito paslaugos, skirtos atlikti UAB „EPSO-G“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai patronuojamųjų įmonių (UAB „EPSO-G“, „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“, UAB „Tetas“, UAB „Baltpool“, UAB „Energy cells“ ir UAB „Get Baltic) finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – TFAS) auditą ir susijusias paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  432900.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79212100  -  Finansinio audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Finansinių ataskaitų audito paslaugos, skirtos atlikti UAB „EPSO-G“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai patronuojamųjų įmonių (UAB „EPSO-G“, „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“, UAB „Tetas“, UAB „Baltpool“, UAB „Energy cells“ ir UAB „Get Baltic) finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – TFAS) auditą ir susijusias paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Patirtis  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 096-298518
2023-691209

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 669220

Pavadinimas: (VPP-3113) FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGOS UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPEI

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-09-22
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „PricewaterhouseCoopers“
111473315
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  432900.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Vadovaudamasi bendradarbiavimo susitarimu Nr. 2022-SUT-030 dėl bendrai atliekamų pirkimų vykdymo bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 84 str. ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 91 str. 1 d. nuostatomis, AB Amber Grid (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo bendrą pirkimą įmonių grupei: UAB „EPSO-G“, „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“, UAB „Tetas“, UAB „Baltpool“, UAB „Energy cells“ ir UAB „Get Baltic“, dėl (VPP-3113) FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGŲ UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPEI.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-10-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?