CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=731494
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Šildymo sistemos oras-vanduo ir jos įrengimo pagal parengtą techninį darbo projektą pirkimas
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42511110  -  Šiluminiai siurbliai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Susijusių projektų ir projektų paraiškų, pateiktų sąrašas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skirtas 22 000,00 Eur (dvidešimt dviejų tūkstančių eurų) finansavimas Perkančiojo subjekto projektui BL-AM-IKM01-0033 pagal priemonę „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“.
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-10-17
Vietos laikas:  12:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

Perkantysis subjektas apžiūrėti objektą pageidaujantiems tiekėjams 2023 m. spalio 12 d. nuo 9.00 val. iki 11.00 val. organizuoja susitikimą su tiekėjais objekte, adresu Blindžių g. 12, Vilnius, ir jo apžiūrą. Už susitikimą su tiekėjais objekte ir jo apžiūrą atsakingas Perkančiojo subjekto bendrųjų reikalų departamento Pastatų eksplotacijos inžinierius Jonas Grabys, mob. Tel. 8 686 39772. Objekto apžiūros metu tiekėjai nebus konsultuojami pirkimo, pirkimo procedūrų ir kitais, su Specifikacijos ir Techninio projekto reikalavimais, ir (ar) su Šildymo sistemos įrengimu nesusijusiais klausimais.
III.2)

Paskelbimo data

2023-10-04

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.1 papunktį (perkamas produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?