CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
188773916
Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
Kaišiadorys
56121
LT
Asmuo ryšiams: Vilma Valentinavičienė
Telefonas: +370 34620472
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaisiadorys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=697530
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Investuotojo atranka valdžios ir privataus subjektų parnerystės projektui "VšĮ Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros centro pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas"
Nuorodos numeris:  658839
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79993000  -  Pastatų ir įrangos valdymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Investuotojo atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektui "VšĮ Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros centro pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas"
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45210000  -  Pastatų statybos darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kaišiadorių ligoninės ir Rumšiškių kultūros centro pastatų modernizavimo energijos taupymo tiekėjo pagrindu (angl. ESCO) projektą įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybė.
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KONTEKSTAS, POREIKIS PROJEKTAMS IR JŲ SVARBA:
Pirkimas vykdomas įgyvendinant Savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginio plano „2. Prioritetinė sritis. Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 2.2 tikslo „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas“ 2.2.1. uždavinį „Didinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę bei efektyvumą“ ir „3. Prioritetinė sritis. Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas“ 3.1 tikslo „Plėtoti ir atnaujinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą“ 3.1.2 uždavinį „Didinti energetikos sistemų efektyvumą“.
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TIKSLAI:
Projekto tikslas yra pagerinti Kaišiadorių rajono savivaldybės viešųjų paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai efektyvią, higienos normų bei esminius statinio reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą.
Šio projekto uždavinys – kompleksiškai atnaujinti Kaišiadorių ligoninę ir Rumšiškių kultūros centro pastatus (toliau – Objektas), įgyvendinant technines pastatų atnaujinimo priemones, atitinkančias 2019 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1328 patvirtintos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede išvardintas priemones; atlikti vidaus apdailos darbus Objekte, parengti ir įgyvendinti pastatų eksploatavimo energinio efektyvumo ir monitoringo planą; atlikti pastato techninę priežiūrą; užtikrinti pastato esminių elementų eksploatavimą, siekiant:
1. užtikrinti patalpų oro temperatūros reikalavimus Objekte vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“;
2. atnaujinant Objektą pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę, nustatomą vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
3. užtikrinti maksimalų ekonomiškai pagrįstą šilumos sąnaudų šildymui sumažėjimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Privatus subjektas privalo pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 11 priede Prievolių įvykdymo užtikrinimo formos nustatytą formą, kurio dydis 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų. Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas likus 2 (dviem) mėnesiams iki Paslaugų teikimo termino pabaigos, ir turi galioti ne mažiau nei 6 (šešis) mėnesius po to kai Objekto elementai ir kitas turtas yra perduodami (grąžinami) Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka.
Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas:
1. Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba
2. banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 8  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-03

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?