CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
188714992
Vilniaus g. 1
Lazdijai
67106
LT
Asmuo ryšiams: Gitana Slavinskienė
Telefonas: +370 61292189
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lazdijai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=738498
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lazdijų r. sav. Lazdijų m. sen. Lazdijų m., Gėlyno g. (Nr. LZ9241) kapitalinio remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233140  -  Kelio darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lazdijų r. sav. Lazdijų m. sen. Lazdijų m., Gėlyno g. (Nr. LZ9241) kapitalinio remonto darbai. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui. Pirkimo objektų aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų priede – Nr. 3 (Kapitalinio remonto aprašas), Nr. 4 (Darbų kiekių žiniaraštis), Nr. 5 (Veiklų sąrašas), Nr. 6 (Sutarties projektas).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 695000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233140  -  Kelio darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lazdijų r. sav. Lazdijų m. sen. Lazdijų m., Gėlyno g. (Nr. LZ9241) kapitalinio remonto darbai. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui. Pirkimo objektų aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų priede – Nr. 3 (Kapitalinio remonto aprašas), Nr. 4 (Darbų kiekių žiniaraštis), Nr. 5 (Veiklų sąrašas), Nr. 6 (Sutarties projektas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 695000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo termino pratęsimas 6 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos vadovą turintį teisę eiti nesudėtingo statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).
Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas:
1) tiekėjo deklaracija, kurioje patvirtinama, kad tiekėjas su siūlomu specialistu yra sudaręs darbo ar kitas civilines sutartis.
2) aukštojo mokslo diplomo (architekto ar statybos inžinieriaus) arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija ar atitinkamų dokumentų, išduotų užsienio šalies ir pripažintų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamai patvirtintos kopijos.
Jei siūlomas specialistas nėra pasiūlymą teikiančios įmonės darbuotojas pateikiamas siūlomo specialisto sutikimas dalyvauti pirkime statinio statybos vadovo pareigose.
Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs bent vieną ar daugiau kelių ar gatvių tiesimo ar remonto darbų (be projektavimo ir kitų paslaugų) sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė kaip 400.000,00 Eur (be PVM) ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Pastaba: 5 metų terminas vertinamas skaičiuojant 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos.
Pateikiama:
Per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi tiekėjai kartu.
Svarbiausi darbai:
1. Kelio (gatvės) pagrindų įrengimas
2. Kelio (gatvės) asfalto dangos įrengimas
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo - 0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną (su PVM).
Jeigu Rangovas nesilaiko statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko ir vėluoja daugiau negu 10 dienų, rangovui taikoma 5 proc. bauda, nuo vėluojamų atlikti darbų vertės.
12.4.2.p. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-11-30
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT
Interneto adresas: www.kat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-15

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?