CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12
Plungė
90123
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Jonauskienė
Telefonas: +370 44873147
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.plunge.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=728907
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Plungė, Minijos g. 5, II etapo darbai
Nuorodos numeris:  2023
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45236100  -  Įvairių sporto įrenginių paviršių lyginimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių nauja statyba. Tvarkomos sklypo dalies plotas – 3395 m2. Statinio kategorija – nesudėtingi statiniai I-II gr. Statinio paskirtis – kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo. Statybos rūšis – nauja statyba.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas apima:
1) Supaprastintame statybos projekte NDP-22.044-SSP-TP numatytus II etapo darbus;
2) Statinių ir žemės sklypų kadastrinių bylų atnaujinimą su VĮ „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą;
3) Informacinio stendo pastatymą;
4) Dokumentų, reikalingų statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti parengimą (darbo brėžinių patikslinimą), statybos užbaigimo procedūrų vykdymą, II etapo užbaigimo dokumentacijos parengimą, įregistravimo procedūros atlikimą, statybos užbaigimo procedūrų vykdymą (inž. tinklų išpildomoji, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos deklaracijos su eksperto išvada gavimas).
Tiekėjai į darbų kainą turi įsivertinti reikalingas medžiagas.
Pastabos:
1) Lietaus nuotekų tinklų ir drenažo tinklų dalis įeina į II etapo darbus.
2) II etapo darbai yra DB.SP.SK dalies žiniaraštyje „II LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIŲ ĮRENGIMAS“.
3) Sklypo plano dalies žiniaraštyje „II LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIŲ ĮRENGIMAS“ numatomas sportinės vejos sėjimas, prieš tai išplaniravus esamą augalinį gruntą. Perkančioji organizacija pažymi, kad detalėje vaizduojamas smėlio - žvyro mišinys 100 mm storio įrengimas po augaliniu gruntu - nebus įrengiamas.
4) Prie II etapo nepriskiriami šie darbai: SK dalies žiniaraščiai „1. STATINYS 06 - atraminės sienelės – suoliukai“ ir „2. STATINYS 04 – Stoginė“.
5) Linijų dažymas neįeina į pirkimo apimtis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą EBVPD turi pateiki:
1. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas;
2. kiekvienas Tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė;
3. kiekvienas subrangovas ir ūkio subjektas, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo sumą sudaro 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-10-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-10-02
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais Tiekėjų pasiūlymais vyks naudojantis elektroninėmis priemonėmis neanksčiau kaip skelbime apie pirkimą nurodytą datą. Tiekėjai nedalyvauja susipažinime su pateiktais pasiūlymais, taip pat nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Darbų atlikimo terminas: iki 2023 m. gruodžio 12 d. Iki darbų atlikimo termino pabaigos tiekėjas turi atlikti visus sutartyje numatytus darbus: visų supaprastintame darbo projekte numatytų darbų atlikimą ir užbaigimą. Jeigu dėl nepalankių oro sąlygų technologiškai nebus galima atlikti dalies darbų, Tiekėjas turės pateikti garantinį draudimą neatliktų darbų vertei laikotarpiui nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2024 m. birželio 1 d. dėl likusių darbų atlikimo. Garantinį draudimą Tiekėjas turės pateikti Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dieną.
Mokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų.
Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.
Susitikimai dėl pirkimo objekto apžiūros nebus rengiami. Tiekėjai gali savarankiškai apžiūrėti darbų atlikimo vietą. Apžiūros metu iškilusius klausimus tiekėjai turi pateikti CVP IS priemonėmis Pirkimo sąlygų VIII skyriuje nustatyta tvarka.
Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar kreiptis dėl papildomos informacijos susijusios su pirkimo dokumentais į Perkančiąją organizaciją galima nevėliau kaip prieš 6 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra ir terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-19

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?