CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
125447177
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
Vilnius
08247
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Valiukienė
Telefonas: +370 69023016
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.inovacijuagentura.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=684006
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Verslumo ir eksporto skatinimas Lietuvoje, verslo konsultacijos ir kita veikla, nustatyta įstaigos įstatuose

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos gyvybės mokslų industrijai skirtų renginių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas skaidomas į 4 Pirkimo dalis, kurių apimtys ir reikalavimai apibrėžti Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“:
I dalis - 2 vnt. renginių, skatinančių žinių perdavimą ir komercinimą 30 dalyvių organizavimo Vilniaus mieste paslaugos;
II dalis – 1 vnt. Lietuvos GMI ekosistemos dalyviams, kurių tikslas tinklaveikos renginio 80 dalyvių organizavimo Kauno mieste paslaugos;
III dalis – 2 vnt. atvirų durų dienų tipo renginių/ekskursijų (1 vnt. Kaune ir 1 vnt. Vilniuje), verslo kūrimu suinteresuotai visuomenės daliai GMI srityje veikiančiose įmonėse, tyrimų centruose ir kt. suorganizavimo paslaugos;
IV dalis – 2 vnt. paskaitų ciklo apie gyvybės mokslus (1 vnt. Vilniuje, 1 vnt. Kaune) suorganizavimo paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 39291.82  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 vnt. renginių, skatinančių žinių perdavimą ir komercinimą 30 dalyvių organizavimo Vilniaus mieste paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I dalis - 2 vnt. renginių, skatinančių žinių perdavimą ir komercinimą 30 dalyvių organizavimo Vilniaus mieste paslaugos;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 10540.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0006
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Lietuvos GMI ekosistemos dalyviams, kurių tikslas tinklaveikos renginio 80 dalyvių organizavimo Kauno mieste paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II dalis – 1 vnt. Lietuvos GMI ekosistemos dalyviams, kurių tikslas tinklaveikos renginio 80 dalyvių organizavimo Kauno mieste paslaugos;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 14876.03  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0006
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 vnt. atvirų durų dienų tipo renginių/ekskursijų (1 vnt./1 diena Kaune ir 1 vnt./1 diena Vilniuje), GMI srityje veikiančiose įmonėse ir kt. suorganizavimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

III dalis – 2 vnt. atvirų durų dienų tipo renginių/ekskursijų (1 vnt. Kaune ir 1 vnt. Vilniuje), verslo kūrimu suinteresuotai visuomenės daliai GMI srityje veikiančiose įmonėse, tyrimų centruose ir kt. suorganizavimo paslaugos;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 3305.79  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0006
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 vnt. paskaitų ciklo apie gyvybės mokslus (1 vnt. Vilniuje, 1 vnt. Kaune) suorganizavimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  4
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

IV dalis – 2 vnt. paskaitų ciklo apie gyvybės mokslus (1 vnt. Vilniuje, 1 vnt. Kaune) suorganizavimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 10570.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0006

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neturėti privalomų tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kartu su pasiūlymų pateikti EBVPD. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėtoju.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Paslaugų teikėjui moka 0,03 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
2. Jei Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, jis Užsakovui moka 0,03 % (trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo vėluojamos suteikti Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.
3. Paslaugų teikėjui pažeidus konfidencialumo reikalavimus, Paslaugų teikėjas moka Užsakovui 1000 Eur dydžio baudą bei atlygina atitinkamai Užsakovo patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda.
4. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas netesybomis – iki 15 proc. bauda nuo maksimalios Sutarties vertės (Sutarties kainos) be PVM arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-08
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-25

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?