CVPP

Skelbimas dėl savanoriško Ex Ante skaidrumo

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
LT-04215
LT
Asmuo ryšiams: Inga Kovaitienė
Telefonas: +370 69408582
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ignitisgrupe.lt/lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2023-GSC-52) Linkedin portale „Ignitis grupė“ įmonių grupės paskyros naudojimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

98390000  -  Kitos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Atrankos konsultantams skirtos paskyros naudojimas Linkedin puslapyje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Mažiausios kainos pasiūlymas:  371197.48  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  371197.48  EUR   į kurį atsižvelgta  (be PVM)
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

98390000  -  Kitos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Atrankos konsultantams skirtos paskyros naudojimas Linkedin puslapyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos be skelbimo apie pirkimą
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, Perkančiojo organizacija Linkedin portale „Ignitis grupė“ įmonių grupės paskyros naudojimo paslaugas (toliau – Paslaugos) iš vieno tiekėjo, kadangi Paslaugas Linkedin portale gali teikti tik Linkedin Ireland Unlimited Company, todėl alternatyvūs sprendimai nėra galimi, pakaitalo šio tiekėjo paslaugoms nėra. Analogiškas paslaugas Perkančioji organizacija įsigyja ir iš kitų rinkoje jas siūlančių paslaugų teikėjų, todėl konkurencijos tarp paslaugų teikėjų nėra ir, atsižvelgiant į tai, neprasminga pirkimą atlikti jį skelbiant.
Perkančiosios organizacijos tikslas – naudotis kaip galima platesnį (potencialius) klientus ir (ar) darbuotojus (toliau - Interesantai) pasiekiančių socialinių tinklų spektru, todėl siekiama sudaryti sutartis su daugeliu tikslinėse grupėse naudojamų socialinių tinklų valdytojais. Tokiu būdu Interesantus galima pasiekti per jų pamėgtus ir įprastai naudojamus socialinius tinklus (komunikacijos vykdymas „pardavėjas paskui pirkėją“ princu).
Linkedin Ireland Unlimited Company ir šiuo metu teikia Paslaugas. Siekiant išlaikyti Interesantų pasiekiamumo tęstinumą ir užsitikrinti ne mažesnį socialinių tinklų aprėpties spektrą, Paslaugos perkamos iš Linkedin Ireland Unlimited Company.
Interesantų įprotis naudoti Linkedin soc. tinklą yra susiformavęs, Linkedin Ireland Unlimited Company teikiamos Paslaugos pritaikytos ir patogios tiek Perkančiajai organizacijai, tiek ir Interesantams. Atkreiptinas dėmesys, kad Paslaugos yra itin svarbios Perkančiajai organizacijai ir visai Ignitis įmonių grupei, kadangi Linkedin platforma yra ne tik socialinis tinklas, kuriuo pasaulyje naudojasi milijonai žmonių, bet ir labai svarbus komunikacijos įrankis, skirtas komunikuoti apie Ignitis įmonių grupėje vykstančius procesus visuomenei. Be to, platforma, iš esmės, yra ir įvairių specialistų, savo srities profesionalų iš viso pasaulio duomenų bazė, kurią galima išnaudoti personalo paieškos poreikiam.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2023-05-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

LinkedIn Ireland Unlimited Company
477441
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2
Dublinas
D02R296
IE
NUTS kodas:  IE -  IRELAND

Būsimas rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  371197.48  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos;
2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-02

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?