CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Kolaitienė
Telefonas: +370 305525
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=728904
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno r., sav., Rokų sen., Pavytės k., J. Girniaus g. kapitalinio remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Kauno rajono sav., Rokų sen., Pavytės k., J. Girniaus g. kapitalinio remonto darbai su statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno rajono sav., Rokų sen., Pavytės k., J. Girniaus g.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas:
1. Kauno rajono sav., Rokų sen., Pavytės k., J. Girniaus g. kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai);
2. Statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimas: elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai), kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas; kadastrinių matavimų bylų parengimas; kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (su ekspertizės paslauga), (toliau – su Darbais susijusios Paslaugos).
Tiekėjas turės atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, vadovaudamasis parengtu MB „Kelių projektavimas“ techniniu darbo projektu „Jono Girniaus gatvės esančios Pavytės k. Rokų sen. Kauno r. kapitalinio remonto projektas“ Nr. RS21-27.2 (toliau – Techninis projektas/Techninė specifikacija) pateiktu pirkimo sąlygų 2 priede.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui, jei bus pratęsiamas Darbų atlikimo terminas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjai deklaruodami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis ir, kad kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, pagal pirkimo sąlygų 4 priedą. Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.
2. Už vėlavimą apmokėti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ar su Darbais susijusias Paslaugas - 0,03 delspinigiai nuo vėluojamos apmokėti sąskaitos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
3. Už Darbų ar jų dalies ar su Darbais susijusių Paslaugų vėlavimą ar vėluojant pašalinti Darbų trūkumus už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną - 0,03 proc. dydžio delspinigiai nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.
4. Sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais/subrangovais galimybė.
5. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
6. Tiekėjų grupė turi paskirti bendrą atstovą arba vadovaujantį narį, turi nurodyti grupės sudėtį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-10-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-10-02
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-19

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?