CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
188714992
Vilniaus g. 1
Lazdijai
67106
LT
Asmuo ryšiams: Miglė Kalėdaitė
Telefonas: +370 61876407
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://lazdijai.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vežėjo (operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vežėjo (operatoriaus) parinkimas, kuris teiktų keleivių vežimo paslaugą Lazdijų rajono savivaldybėje patvirtintais vietinio susisiekimo maršrutais. Paslaugų teikimo pradžia – 2023 m. lapkričio 1 d. Paslaugų teikimo trukmė – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti paslaugų teikimą 2 kartus po 2 mėnesius tomis pačiomis sąlygomis. Sutarties sąlygos pateikiamos sutarties projekte (3 priedas). Preliminarus reikalingas kiekis – apie 310000 kilometrų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  332010.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

60112000  -  Viešojo kelių transporto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vežėjo (operatoriaus) parinkimas, kuris teiktų keleivių vežimo paslaugą Lazdijų rajono savivaldybėje patvirtintais vietinio susisiekimo maršrutais. Paslaugų teikimo pradžia – 2023 m. lapkričio 1 d. Paslaugų teikimo trukmė – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti paslaugų teikimą 2 kartus po 2 mėnesius tomis pačiomis sąlygomis. Sutarties sąlygos pateikiamos sutarties projekte (3 priedas). Preliminarus reikalingas kiekis – apie 310000 kilometrų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 10V-481 „Dėl Tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu pirkimo procedūrų nutraukimo“, buvo nutrauktos vežėjo (operatoriaus) parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu pirkimo procedūros. Nutraukus procedūras, buvo gauta teikėjo pretenzija. Komisijai netenkinus minėto teikėjo pretenzijos, teikėjas pateikė ieškinį teismui, prašydamas pripažinti minėtą sprendimą negaliojančiu. Klaipėdos apygardos teismo 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2023 m. rugsėjo 22 d. buvo nuspręsta teikėjo ieškinį atmesti. Įsiteisėjus teismo sprendimui, siekiant tinkamai išanalizuoti perkančiosios organizacijos poreikį dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų Lazdijų rajono savivaldybėje ir atsižvelgiant į VPĮ nustatytus tarptautinio pirkimo vykdymo terminus bei siekiant užtikrinti esamą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikį dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų, vadovaujantis VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 3 punktu yra būtina atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iki kol bus įvertintas poreikis dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų ir paskelbtas tarptautinis pirkimas atviro konkurso būdu paslaugos teikėjui parinkti.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 53-164

Pavadinimas: Vežėjo (operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-10-31
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Lazdijų autobusų parkas"
165126663
Lazdijai
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  332010.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?