CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 64619531
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=716495
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija vykdo mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių
atliekų (toliau – RA) paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio (toliau – IBM) projektinių
pasiūlymų parengimo, trumpalaikių bei ilgalaikių tyrimų programų ir techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

BM – tai pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos projektas“ Nr. SM1301P25 (toliau – Atliekyno TP) planuojamo statyti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno (toliau – Atliekynas) inžinerinių statinių (rūsių), kuriuose bus talpinamos radioaktyviosios atliekos, ir inžinerinio barjero (daugiasluoksnio, mažai vandeniui laidaus, erozijai atsparaus kaupo pavidalo apdangalo) imitacinis analogas, skirtas:
1) įvertinti ir patvirtinti (arba paneigti) galimybę įrengti Atliekyno inžinerinį barjerą, naudojant statybinę techniką, nepažeidžiant apatinių barjero sluoksnių ir rūsio konstrukcijos; 2) verifikuoti Atliekyno inžinerinio barjero sluoksnių vandens filtracijos koeficientus, kurie turi atitikti projektines reikšmes; 3) nustatyti IBM sluoksnių pokyčių tendencijas, stebėti IBM sluoksnių pokyčius eksploatavimo metu, prognozuoti šiuos procesus Atliekyne; 4) teoriškai pagrįsti ir praktikoje patvirtinti (arba paneigti), kad vieno iš Atliekyno rūsių inžinerinio barjero konstrukcinių sprendinių – gargždo ir riedulių sluoksnio (kaip tai numatyta Atliekyno TP) pakeitimas inertinėmis (nepavojingomis) statybinėmis atliekomis (betono laužu, plytomis ir kt.) nedaro neigiamo poveikio Atliekyno sluoksnių vandens filtracijos koeficientams ir nepagreitina Atliekyno sluoksnių degradacijos (erozijos) proceso.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas pagal dotacijos sutatį NSR.02

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrajį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
1. Tiekėjas turi teisę verstis neypatingųjų statinių projektavimo veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsniu.
2. Tiekėjas turi teisę atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 7 str. 1 d.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Preliminariosios sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Jei Tiekėjas nepasirašo Pagrindinės (-ių) sutarties (-čių) arba nepateikia pagrindinės (-ių) sutarties (-čių) įvykdymo užtikrinimo, arba Preliminarioji sutartis yra nutraukiama, įskaitant, bet neapsiribojant Preliminariosios sutarties nustatytais atvejais, dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas kiekvienu atveju reikalauja Tiekėjo sumokėti atskirai po 10 (dešimt) procentų nuo kiekvienos nesudarytos Pagrindinės sutarties kainos su PVM.
Pirkėjas sudaro Pirmą pagrindinę sutartį iš karto po Preliminariosios sutarties įsigaliojimo bei įsipareigoja informuoti Tiekėją apie ketinimą sudaryti Antrą pagrindinę sutartį ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pirkėjo numatomo Pagrindinės sutarties sudarymo.
Už tinkamai suteiktas paslaugas tiekėjui apmokama per 30 kalendorinių dienų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:  B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno projektas, kuriam bus projektuojamas bei vėliau statomas inžinerinio barjero modelis, bus vykdomas ilgiau nei 4 metai.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-08-04
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-08-04
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Užsienio šalių tiekėjams pageidaujant bus pateikta pirkimo dokumentų versija anglų kalba.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-28

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?