CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas"
110069451
Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Julius Jakavičius
Telefonas: +370 52135657
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.iidraudimas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=739186
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Valstybės įmonė
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66160000  -  Patikos ir saugojimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paslaugų pavadinimas – vertybinių popierių saugojimo paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo objektas – pagal techninėje specifikacijoje (1 priedas) suformuluotus reikalavimus 3 (trijų) Vyriausybių vertybinių popierių investicijų portfelių saugojimo paslaugos:
1. IID nuosavo kapitalo VVP investicijų portfelio saugojimas;
2. Indėlių draudimo fondo (toliau – IDF) VVP investicijų portfelio saugojimas. IDF nėra juridinis asmuo, jį administruoja ir jo vardu veikia IID;
3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo (toliau – ĮIDF) VVP investicijų portfelio saugojimas. ĮIDF nėra juridinis asmuo, jį administruoja ir jo vardu veikia IID.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66160000  -  Patikos ir saugojimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų pavadinimas – vertybinių popierių saugojimo paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo objektas – pagal techninėje specifikacijoje (1 priedas) suformuluotus reikalavimus 3 (trijų) Vyriausybių vertybinių popierių investicijų portfelių saugojimo paslaugos:
1. IID nuosavo kapitalo VVP investicijų portfelio saugojimas;
2. Indėlių draudimo fondo (toliau – IDF) VVP investicijų portfelio saugojimas. IDF nėra juridinis asmuo, jį administruoja ir jo vardu veikia IID;
3. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo (toliau – ĮIDF) VVP investicijų portfelio saugojimas. ĮIDF nėra juridinis asmuo, jį administruoja ir jo vardu veikia IID.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo dokumentų 3 priede. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Perkančiajai organizacijai paslaugas, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių pagal pirkimo sutartį gynimo priemones, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos (su PVM) už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-12-01
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-12-01
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
2025 m. IV ketvirtis
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?