CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Gocentė
Telefonas: +370 46396104
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 306,13 km iki 306,23 km rekonstravimas ir panduso statyba
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233100  -  Greitkelių, kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 306,13 km iki 306,23 km rekonstravimas ir panduso statyba (toliau – Darbai). Darbų kiekiai (apimtys) – preliminarūs darbų kiekiai pateikti Techninėje specifikacijoje, kuri teikiama kartu su techniniu darbo projektu (1 priedas) ir darbų kiekių žiniaraščiuose (excel formatu).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  5554909.09  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233100  -  Greitkelių, kelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 306,13 km iki 306,23 km rekonstravimas ir panduso statyba (toliau – Darbai). Darbų kiekiai (apimtys) – preliminarūs darbų kiekiai pateikti Techninėje specifikacijoje, kuri teikiama kartu su techniniu darbo projektu (1 priedas) ir darbų kiekių žiniaraščiuose (excel formatu). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 146-416726
2022-609742

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S-125

Pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 306,13 km iki 306,23 km rekonstravimas ir panduso statyba

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-02-20
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

AS LNK Industries
40003771783
Ryga
LV
NUTS kodas:  LV -  LATVIJA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5554909.09  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Kelprojektas“, UAB „Kauno keliai“, UAB „Vakarų energetika“, Tadas Tendzegolskis IV, SIA „Technorent“, SIA “Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)“ .

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas. Viešąjį pirkimą pagal 2022 m. balandžio 28 d. įgaliojimą Nr. 3-77 vykdo Perkančiosios organizacijos įgaliotoji Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kodas 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-03-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?