CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=723624
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga pirkimas
Nuorodos numeris:  683438
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72400000  -  Interneto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos: 1. interneto paslaugos kartu su kompiuterinio tinklo ugniasiene (toliau – Interneto paslaugos); 2. duomenų perdavimo paslaugos su maršrutizavimo įranga (toliau – Duomenų perdavimo paslaugos). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Paslaugos ir jų savybės, preliminarūs kiekiai, skirti pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, ir kiti reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 90000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72400000  -  Interneto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos: 1. interneto paslaugos kartu su kompiuterinio tinklo ugniasiene (toliau – Interneto paslaugos); 2. duomenų perdavimo paslaugos su maršrutizavimo įranga (toliau – Duomenų perdavimo paslaugos). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Paslaugos ir jų savybės, preliminarūs kiekiai, skirti pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, ir kiti reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Paslaugos turi būti įdiegtos neilgiau nei per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant (toliau – Paslaugų įdiegimo laikotarpis). Paslaugų įdiegimo laikotarpio pratęsimas nenumatytas. Pirmoji Paslaugų teikimo laikotarpio diena – diena, kurią tiekėjas, įdiegęs Paslaugas, pradeda jas teikti. Paslaugų teikimo laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis). Pirkimo sutartis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą, pirkimo sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui. Pirkimo sutarties bendras Paslaugų teikimo laikotarpis, įvertinant galimą pirkimo sutarties pratęsimą, negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 90000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 27
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Įrangos įdiegimas - 45 k. d. Paslaugų teikimas – 24 mėn. įdiegus Įrangą. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, Paslaugų teikimą pratęsiant iki 12 mėn. Bendras Paslaugų teikimas negali būti ilgesnis 36 mėn. Sutartis ir jos pratęsimas baigiasi arba pasibaigus bendram Paslaugų teikimo laikotarpiui, arba kai Sutartis nutraukiama, ir kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas).
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke nevėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį suteiktos Paslaugos ir už kurias tiekėjas yra išrašęs ir Perkančiajam subjektui informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikęs PVM sąskaitą faktūrą, 30 (trisdešimtos) dienos imtinai.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas pagal pateiktą pagrįstą pretenziją privalo ištaisyti nurodytus pažeidimus ir trūkumus neilgiau nei per pirkimo sutarties projekte (4 pirkimo sąlygų priedas) nurodytus terminus. Jei Paslaugų teikėjas per nurodytus terminus neištaiso pagrįstose pretenzijose nurodytų trūkumų, laikoma, kad paslaugos, dėl kurių yra surašytos pretenzijos, yra nesuteiktos, ir už šias Paslaugų teikėjo tomis dienomis nesuteiktas konkrečias Paslaugas ar netinkamai suteiktas paslaugas PS Paslaugų teikėjui nemokės. Jei PS Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugų teikėjui pateikia 5 pagrįstas pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją Paslaugų teikėjui gali būti skiriama 50 Eur bauda. Bauda ar baudos bus išskaičiuojama (-os) iš PS Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Paslaugų teikėjo prievolių pagal pirkimo sutartį pažeidimas, kuris laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, nurodytu pirkimo dokumentuose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-08-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-12-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-08-22
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-09
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?