CVPP

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 68639794
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos perkamos įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0014 „Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimas ir įdiegimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ ir pagal projekto finansavimo administravimo sutartį Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0014. Informacinė sistema turės būti kuriama iteraciniu metodu techninėje specifikacijoje nurodytais etapais. Turi būti įgyvendinta bent I iteracija. II iteracijos metu gali būti teikiamos vystymo paslaugos, per kurias kuriami ir diegiami ar papildomi I iteracijos metu nustatyti funkcionalumų trūkumai, arba nurodyti II iteracijos etapai, kurie įsigyjami pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Iteracijos susideda iš visų informacinės sistemos kūrimo etapų: analizė, projektavimas, konstravimas, testavimas, diegimas, mokymai ir bandomoji eksploatacija. Visi informacinės sistemos sukūrimo etapai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.
Paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 4.2 papunkčio 5 lentelės 1 punkto (Inicijavimas) ir 2 punkto (I iteracija) 2.1‒2.7 papunkčių etapuose, bus perkamos bendra paslaugų kaina. Paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 4.2 papunkčio 5 lentelės 3 papunkčio (II iteracija) 3.1‒3.7 papunkčių etapuose, bus perkamos fiksuotu įkainiu (už 1 (vieną) val.), šių paslaugų bus perkama pagal poreikį, tačiau ne daugiau kaip 12 000 val., perkančioji organizacija neprivalo įsigyti maksimalios paslaugų apimties (12 000 val.).
Detalenė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Pradžia: 2022-05-11  /  Pabaiga: 2023-10-31
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.3.1-APVA-V-011-01-0014 „Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimas ir įdiegimas“

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 102-286156
2022-684458

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: VPS-2022-41-ES

Pavadinimas: Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos.

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2022-05-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB „iTree Lietuva“
302249829
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Vilnius
09308
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

iSense Technologies, UAB
302553999
Mėnulio g. 7
Vilnius
05120
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  895000  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT
VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-12

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos (NTIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugos.
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Pradžia: 2022-05-11  /  Pabaiga: 2024-02-01
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  895000  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB „iTree Lietuva“
302249829
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

iSense Technologies, UAB
302553999
Mėnulio g. 7
Vilnius
05120
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
Pratęstas paslaugų atlikimo terminas, keičiami techninės speciifkacijos reikalavimai
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:  Duomenų teikimo sutarties derinimas ir pasirašymas su VĮ Registrų centru užtruko neplanuotai ir neproporcingai ilgai (pradžia 2022-12-21 – pabaiga 2023-08-07), todėl projekte nebuvo galimybės padaryti tam tikrų integracijų ir užbaigti darbų.
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  895000  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  895000  EUR

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?