CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
288601650
Lukiškių g. 2
Vilnius
01512
LT
Asmuo ryšiams: Lina Plieniūtė
Telefonas: +370 52199371
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://finmin.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=731480
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ATVIRŲJŲ FINANSŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (AFIS) PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72210000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Atvirųjų finansų informacinės sistemos (AFIS) plėtros ir priežiūros paslaugos. Paslaugų teikimo trukmė yra 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Perkamos AFIS plėtros ir priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) apima:
1. AFIS plėtros paslaugas. Ją sudaro AFIS papildomų poreikių įgyvendinimas, susijusių su teisės aktų pasikeitimais, vartotojų poreikiais, naujų duomenų rinkinių įtraukimu, technologiniais pokyčiais ir kitos plėtros ir modifikavimo užduotys dėl kurių vykdymo, esant poreikiui, Užsakovas pateiks AFIS plėtros ir priežiūros (garantinės priežiūros) paslaugų užsakymus“ (toliau – Užsakymas), kurio forma pateikta Sutarties 4 priede;
2. AFIS priežiūros paslaugas. Jas sudaro AFIS viso funkcionalumo (tiek šiuo metu veikiančio, tiek būsimo, sukurto AFIS plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo metu) veikimo užtikrinimas (smulkių funkcionalumo pakeitimų įgyvendinimas, negarantinių klaidų taisymas, sistemos veikimo atkūrimas).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 227000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72210000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Atvirųjų finansų informacinės sistemos (AFIS) plėtros ir priežiūros paslaugos. Paslaugų teikimo trukmė yra 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Perkamos AFIS plėtros ir priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) apima:
1. AFIS plėtros paslaugas. Ją sudaro AFIS papildomų poreikių įgyvendinimas, susijusių su teisės aktų pasikeitimais, vartotojų poreikiais, naujų duomenų rinkinių įtraukimu, technologiniais pokyčiais ir kitos plėtros ir modifikavimo užduotys dėl kurių vykdymo, esant poreikiui, Užsakovas pateiks AFIS plėtros ir priežiūros (garantinės priežiūros) paslaugų užsakymus“ (toliau – Užsakymas), kurio forma pateikta Sutarties 4 priede;
2. AFIS priežiūros paslaugas. Jas sudaro AFIS viso funkcionalumo (tiek šiuo metu veikiančio, tiek būsimo, sukurto AFIS plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo metu) veikimo užtikrinimas (smulkių funkcionalumo pakeitimų įgyvendinimas, negarantinių klaidų taisymas, sistemos veikimo atkūrimas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 227000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį jo pašalinimo pagrindų nebuvimą (konkurso sąlygų 3.1 papunktis) bei atitiktį konkurso sąlygų 5.1 papunktyje nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. EBVPD forma pateikiama Konkurso sąlygų 3 priede (EBVPD pildomas Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu).
Atskirą EBVPD pateikia, pildo: 1. tiekėjas; 2. jei konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai; 3. kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD, išskyrus atvejus, kai su ūkio subjektais, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, bus sudaroma darbo sutartis; 4. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremia (kurie vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD pateiktų ir šių subtiekėjų EBVPD, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų.
Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti EBVPD ir užpildytus Konkurso sąlygų 4 ir 5 priedus. Visų konkurso sąlygų 3.1 papunktyje ir 5.1 papunktyje reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ nustatytais atvejais ir kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis LR CV nuostatomis. Pirkimo sutarties sąlygų projektas yra pateiktas konkurso sąlygų 11 priede. Konkursą laimėjęs tiekėjas, per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 13.000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek, kiek galioja sutartis, t. y. 38 mėnesius. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo visos pirkimo sutarties šalys ir tiekėjas pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-11-10
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja susipažinime su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-10-05

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?