CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Gocentė
Telefonas: +370 46396104
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=688745
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, pertvarkymo supaprastinto projekto idėjos konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71230000  -  Architektūros projektų konkursų organizavimas
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71222000  -  Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto konkurso objektas - tiekėjo parengta Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, pertvarkymo projekto idėja (toliau – projektas). Pertvarkoma teritorija apima nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (objekto unikalus kodas 10740) teritoriją, esančią S. Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, su statiniais.
Projekto konkurso tikslas – išsirinkti geriausią Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, pertvarkymo projekto idėją, kuri kartu su parengto ir šiuo metu įgyvendinamo Klaipėdos miesto Skulptūrų parko sutvarkymo projekto sprendiniais formuotų kokybišką memorialinės miesto teritorijos architektūrinę aplinką. Numatomos neskelbiamos derybos dėl techninio projekto parengimo paslaugų arba idėjos pagrindu rengiami tolimesni pasiruošimo darbai konkurso objekto realizavimui.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Urbanistinio-kraštovaizdinio integralumo kokybė
(nuo 1 iki 4 balų)
2. Architektūrinio/meninio sprendimo kokybė
(nuo 1 iki 4 balų)
3. Techninė-ekonominė sprendimo kokybė
(nuo 1 iki 4 balų)
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-04-20
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Projekto konkurso pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis), skiriant 16 000 eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka:
I vieta – 8 000,00 eurų;
II vieta – 5 000,00 eurų;
III vieta – 3 000,00 eurų.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

I vieta – 8 000,00 eurų;
II vieta – 5 000,00 eurų;
III vieta – 3 000,00 eurų.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  ne
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip
IV.3.5)

Atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės

Marijus Mockus
Tadas Balčiūnas
Laimonas Bogušas
Algirdas Bosas
Vitalijus Juška
Saulius Karalius
Zigmas Vitkus

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija techninio projekto parengimo paslaugas ketina pirkti neskelbiamų derybų būdu, į neskelbiamas derybas CVP IS priemonėmis kviečiant projekto konkurso pirmą vietą laimėjusį dalyvį. Neskelbiamos derybos vykdomos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Neskelbiamų derybų metu planuojama vadovautis statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu).
Visas projekto pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. balandžio 20 d. 14.00 val. elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, popierinėje pakuotėje esanti informacija turi būti pateikiama iki 2023 m. balandžio 20 d. 14.00 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijai, adresu Bažnyčių g. 6-1, LT-91246, Klaipėda.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-02-21

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4. papunktį

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?