CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188785847
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Vilnius
08105
LT
Asmuo ryšiams: Lina Šimkuvienė
Telefonas: +370 70060790
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://policija.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Centralizuotai tiekiamos šilumos energija Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatui, esančio: Klaipėda, Kauno g. 6 ir valstybei nuosavybės teise priklausančiam Klaipėdos aps. VPK patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui (tarnybiniam butui) esančiam: Klaipėda, Liepų g. 2-6.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centralizuotai teikiamos šilumos energija Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatui, adresu: Kauno g. 6, Klaipėda.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centralizuotai teikiamos šilumos energija Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomam nekilnojamajam turtui (tarnybiniam butui) esančiam: Liepų g. 2-6, Klaipėda.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė, o licencijas išduoda Valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba (toliau - VERT). Minėto įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Vadovaujantis VERT interneto svetainėje www.regula.lt skelbiama informacija apie licencijų turėtojus, nustatyta, kad Klaipėdos miestui šilumą tiekia du šilumos ir karšto vandens tiekėjai: UAB „Miesto energija“ ir AB „Klaipėdos energija“. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato objektų naudojami šildymo prietaisai yra prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, kurie patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės teritoriją, kurią apima būtent AB „Klaipėdos energija“ turima Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-88 išduota Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-2 (pakeista licencijos teritorija 2013-11-14 nutarimu Nr. O3-680). AB „Klaipėdos energija“ yra vienintelis tiekėjas galintis centralizuotai tiekti šilumos energiją adresais: Kauno g. 6, Klaipėda ir Liepų g. 2-6, Klaipėda. Vietinės šildymo sistemos nėra.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, neskelbiamų derybų būdu prekės gali būti perkamos esant šioms sąlygoms: prekes patiekti gali tik konkretus tiekėjas, nes konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 141-450352
2023-671000

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1-2

Pavadinimas: Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?